استقرار مدیریت مصرف انرژِی در صنعت سیمان

مقاله استقرار مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان

توضیحات:
در این مقاله استقرار مدریت مصرف انرژِی در صنعت سیمان  مورد بررسی قرار گرفته است.

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی مواد و مهندسی صنایع
در قالب PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 17

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط