بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

دانلود بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر معلمین هنر معلمی هنر است معلمی هنر مقاله کتاب هنر مقاله در مورد هنر مقاله در مورد هنر و ادب مقاله حکمت هنر اسلامی مقاله حکمت و هنر اسلامی مقاله خلاقیت در هنر مقاله فلسفه هنر مقاله هنری مقاله درباره هنر مقاله در مورد هنر خوشنویسی تجربیات معلم هنر تجربیات یک معلم هنر

Art for art teachers' perspectives

 

موضوع : بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

فهرست جداول

۱    – مشخصات دبیران هنر     ۳۲
۲    – میزان فعالیت های خارج از مدرسه دبیران هنر۳۳
۳    – اهمیت ضرورت داشتن کتاب هنر برای دانش آموزان ۳۳
۴    – میزان اختصاص ساعت تدریس هنر در مدارس    ۳۴
۵    –  آموزش بخشهای مختلف کتاب هنر توسط معلمین هنر ۳۵
۶    –  روشهای تدریس کتاب هنر ۳۶
۷    –  میزان علاقمندی دانش آموزان به فعالیت های هنری ۳۷
۸    –  میزان تأثیر کتاب روش تدریس دربهبودجریان‌تدریس هنر ۳۸
۹    –  میزان دسترسی دانش آموزان به ابزار و وسایل مورد نظر ۳۸
۱۰    –  موجودی کتابهای هنری درکتابخانه ها ۳۹
۱۱    –  مشکلات موجود درامر تدریس درس هنر ۴۰
۱۲    –  تقدّم آموزش خط نستعلیق با قلم ریز قبل از آموزش با قلم ۴۱
۱۳    –  تألیف کتب هنر بر اساس جنسیت ۴۱
۱۴    –  گنجانیدن مسائل اقلیمی و هنرهای بومی درتألیف کتب هنر ۴۳
۱۵    –  ضرورت تشکیل کلاسهای ضمن خدمت    ۴۴
۱۶    –  نظرات و پیشنهادات راجع به کتب هنر ۴۵

فهرست مطالب

فصل اول ـ کلیات
مقدمه ۱
بیان مسئله ۴
اهداف تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
سوالات تحقیق  ۱۰
متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۱۱
فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق  ۱۶
پیشینه تحقیق  ۲۵
فصل سوم – روش تحقیق
نوع تحقیق  ۲۹
جامعه آماری  حجم نمونه و روش نمونه گیری ۲۹
ابزار تحقیق ۲۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۳۰
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  ۳۲
فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق
نتیجه گیری  ۴۸
محدودیت ها ۵۰
پیشنهادات ۵۱
فصل ششم ـ خلاصه تحقیق
خلاصه تحقیق  ۵۳
منابع و مآخذ
فهرست منابع ۵۷
ضمائم
پرسشنامه ۵۹

مختصری از کارآموزی :

این تحقیق در سال ….. با عنوان « بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .
۱ـ آیا اکثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای کتب درسی هنر
می باشند .
۲ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۳ کرج تشکیل می دهند که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد و تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که در تألیف کتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع کمبود معلم متخصص و مجرب کوشید و مباحث کتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیکته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .
بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود :
۱ـ آموزش کافی به معلمین هنر
۲ـ افزایش ساعات تدریس درس هنر
۳ـ فراهم آوردن مکانهای مناسب برای آموزش کارهای هنری و وسایل و ابزار مورد نیاز


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 33

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط