بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تاثیر گذاری آنها بر هم

دانلود مقاله بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تاثیر گذاری آنها بر هم

چکیده: 
معماران بر این باورند که ابزاری که برای نمایاندن فضای ساخته شده در اختیار دارند برای چنین امری کامل و کافی نیست ؛ همچنان که همین ابزار ، برای بازآفرینی آن چه در تصور دیگران بوده و برای ما باید به عین درآید ، نارسایی هایی اساسی دارد . معماران ، برای نمایاندن فضای کالبدی ای که می بینند یا دیده اند ، از تخته رسمی استفاده می کنند که حجم ها را به وسیله مقاطع و نماهایی چندگونه که مکمل یکدیگرند و در مقیاس هایی مترتب و مکمل روی صفحـه کاغذ یا روی صفحـه « ویدئو » – خواه بـه سکـون و خواه به حرکت – نشان می دهد و از دیدگاه هایی محدود متظاهر می کند . در حقیقت امر ، صفحه ای بی رنگ بی هیچ گونه حافظه و خاطره ، اما منقوش به خطوطی با نسبت ها و اندازه هایی قرار داده شده ، می خواهد نمایانگر فضایی شود که به غنایی بیش وجود دارد یا در راه به وجود آمدن است .

مقدمه:‏
جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را ‏آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط دو ‏عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از ‏نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و… می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته ‏است.‏

مسأله تحقیق:
معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.‏

موضوع تحقیق:
بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم ‏

پرسش تحقیق:
آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟

اهداف تحقیق:
1- بررسی معماری و مفهوم آن ‏
2- بررسی موسیقی و مفهوم آن
3- بررسی عوامل مشترک این دو ‏
‏4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات ‏

روش جمع آوری اطلاعات :‏
‏1-‏ کتابخانه( یادداشت برداری ،خلاصه کردن مطالب با ذکر منبع برای استفاده در بخش ‏ادبیات تحقیق)‏
‏2-‏ اینترنت (استفاده از سایت های مرتبط)‏

پیشینه تحقیق :‏
ایانیس زناکیس معمار و موسیقیدان در سال 1976 کتابی با عنوان “موسیقی معماری
‏ ‏Musique Architecture‏” به بررسی پیوند بین دو حوزه خلاقه معماری و موسیقی پرداخته است. ‏این کتاب مجموعه مقالاتی است شامل نظریه های زناکیس .او در این کتاب نظریه ای نو برای ‏ساختن یک شهر نمونه موسیقی ارائه داده است.‏
کتاب موسیقی معماری از سه بخش تشکیل شده است :
1- موسیقی
‏2- معماری ‏
‏3- موسیقی معماری

فهرست مطالب:‏
چکیده
فصل اول:‏
مقدمه
فصل دوم:‏
ادبیات تحقیق.
فصل سوم:‏
نتایج
نقل معماری از دیدگاه معماران
نقل موسیقی از دیدگاه موسیقیدان ها
آفرینش مفهوم در موسیقی.
آفرینش مفهوم در معماری
پیوند ها و اشتراکات
فصل چهارم:‏
نتیجه گیری
فصل پنجم:‏
فهرست منابع و مراجع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 43

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.