برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350

برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350

چکیده:
تاثیر اعمال مقادیر مختلف کار سرد بر ریز ساختار ناشی از پیرسازی سوپر آلیاژ AEREX 350 مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار برای اعمال مقادیر مورد نیاز تغییر فرم پلاستیکی استفاده شده و رفتار سوپر آلیاژ در حین پیرسازی توسط تکنیک هایی نظیر سختی سنجی، SEM و TEM بررسی گردید. مطالعات انجام شده نشان می دهد اعمال مقادیر بالای کارسرد و متعاقب آن انجام عملیات پیر سازی باعث افزایش قابل توجه مورفولوژی ویدمن اشتاتن فاز η و تشکیل باندهای برشی در ریز ساختار می شود. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ریز ساختاری تاثیر کرنش های پلاستیکی بر تشکیل فاز η و منشاء فیزیکی باندهای برشی مورد بحث قرار گرفته است.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط