تحقیق استراتژی در مدیریت

تحقیق استراتژی در مدیریت

تعریف استراتژی و پیدایش آن:
استراتژی در معنی لغوی آن میتوان «سوق دادن» گسیل داشتن، فرستادن بیان کرد. این کلمه از نام استراتگوس (Strategos) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم (Strratum) به معنای راه و مسیر بیان شده است.
اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است.
نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی، بندگان بوجود بیاورند.
با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها، وجود تعارضات میان امیران مردم، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد. ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد.
اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای «نیومن» (Neumen) و مورگنتون «Morgenstern» که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد. روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند.
روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد 
بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد.
تعاریف مفهومی استراتژی:
از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم:
– استراتژی به معنای طرح و نقشه : از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید.
– در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی.
– در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد.
– در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود.

منابع مورد استفاده:
۱) مدیریت استراتژیک، دکتر امیر کبیری
۲) برنامه ریزی مدیریت اسراتژیک، دکتر علیرضا خلیلی
۳) بازاریابی و مدیریت بازار، دکتر رضایی نژاد
۴) مدیریت استراتژیک، فرد آردیوید
۵) جوهره استراتژی، کلیف بومن
۶) مفاهیم استراتژی بازاریابی، فیلپ کارتر
۷) مدیریت استراتژیک، کوبین براین جیمز
۸) مدیریت استراتژیک، مینتس برگ هنری
۹) مدیریت بحران، ماتیاس اولریخ
۱۰) عبور از بحران، ماتیس اولریخ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 119

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.