تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

تحقیق بررسی و شناخت راههای مناسب، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

مقدمه:
انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است و در سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می‌گیرد.
در باب اهمیت مطالعه و نقش آن در پرورش شخصیت افراد و رشد دانش و فرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود . با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم کم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نکته اشاره کرد یکی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی در میان آنهاست . 
ایجاد عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد . به طور کلی ازدیدگاه روانشناسان ثابت شده است ، که شخصیت وهویت کودک در قدم اول در خانواده شکل می گیرد بنابراین به طور طبیعی والدین علاقمند به کتاب و مطالعه ، فرزندانی دوستدار کتاب و مطالعه خواهند داشت وعکس آن نیز صادق است اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند که والدین آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقیق بوده اند ویا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در کسب علم ودانش بوده اند. 
همچنین تجربه نشان می دهد در محیط هایی که از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشکل عمده خود والدین وتوجیه نبودن آنان در مورد لزوم واهمیت مطالعه فرزندانشان است زیرا کسانی که خود باسواد نیستند ویا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبیعی نه به اهمیت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادی به لزوم آن دارند واین مسئله در مورد کودکان آنها نیز اثر گذار می باشد.  

فهرست مطالب:
تشکر و سپاس 
چکیده پژوهش 
فهرست جداول 
فهرست نمودارها 
فصل اول: کلیات
مقدمه 
بیان مسئله 
ضرورت و اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه و سوالات 
کلید واژه ها 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه 
ادبیات تحقیق و گستره نظری 
بررسی پیشینه و سوابق تحقیق 
نتیجه گیری 
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه آماری و روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری
اعتبار و پایایی ابزار 
روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی 
تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه 
خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن 
بحث و بررسی 
نتیجه گیری نهایی 
محدودیت های تحقیق 
پیشنهادهای تحقیق 
منابع و مآخذ 
ضمائم 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
حاوی فایل ورد قابل ویرایش

 


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 130

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط