تحقیق بیکاری

تحقیق بیکاری

چکیده:
مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و  عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

فهرست مطالب:
مقدمه     
بیان مسله      
اهمیت و ضرورت      
بیکاری     
بیکاران چه کسانی هستند     
نظرات اقتصاددا نان در آغاز بحران     
نظریات و علل و عوامل بیکاری      
پیشینه      
انواع بیکاری     
بیکاری اتفاقی      
بیکاری فریکسیونل     
ماهیت بیکاری فصل      
بیکاری ادواری      
بیکاری تکنولوژی      
انواع بیکاری  در کتاب مشاغل غیر رسمی     
بیکاری در کشورهای جهان سوم      
بیکاری در ایران در ملی ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰     
منابع و مآخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اقتصاد
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط