تحقیق خصوصیات کلی مصالح ساختمانی

تحقیق خصوصیات کلی مصالح ساختمانی

خصوصیات عمومی مصالح: 
احاطه بر تاثیر این خصوصیات، مهندسین را در انتخاب بهینه مصالح در جهت بدست آوردن کیفیت مناسب کل بنا کمک می‌کند. برای دستیابی به حداقل قابل قبول خصوصیات هر یک ازمصالح در شرایط خاص، روشهای آزمایشگاهی بکار می‌رود.
درایران موسسه استاندارد تحقیقات صنعتها این وظیفه را انجام می‌دهد.

گروه بندی خصوصیات مصالح:
– خواص فیزیکی: 
۱-اطلاعات پایه‌ای: (ابعاد، جرم مخصوص، جرم مخصوص فضایی، چگالی، تخلخل).
۲- تاثیرات فیزیکی آب و رطوبت بر مصالح: (۱- قابلیت جذب آب، ۲- میزانجذب آب، ۳- ضریب نرمی، ۴- ضریب خشک شدن، ۵- مقاومت دربرابر تغییر رطوبت محیط، ۶- عدم نفوذ آب، ۷- مقاومت در برابر یخبندان، ۸- تعرق).
۳- واکنش جسم در برابر تغیرات حرارتی و آتش: (۱- ضریب هدایت حرارت، ۲- عنار گیری سطحی، ۳- خاصیت انعکاس، جذب و انتشار سطوح، ۴- گرمای ویژه، ۵- ظرفیت حرارتی، ۶-مقاومت در برابر آتش، ۷- سرتاس، ۸- مقاومت در برابر متلاشی شدن، ۹- ضریب انبساط و انقباض)
۴- تاثیرات متقابل فیزیکی نور، صوت و الکتریسیته با مصالح: (۱- قابلیت جذب و انعکاس نور، ۲- قابلیت عبور نور، ۳- تاثیر متقابل صوت بر مصالح (انعکاس، جذب، ارتعاش، صوت ضربه‌ای، صوت هوایی) ۴- تاثیر متقابل الکتریسیته بر مصالح.
– خواص شیمیایی مصالح:
توانایی مصالح جهت مقابله با اثر اسیدها، گازها، محلول‌های نمکی وگازها.
– دوام
– خواص مکانیکی مصالح:
۱- مقاومت: توانایی مصالح برای مقابله با گسیختگی تحت تاثیر تنش ناشی از بار. 
۲- سختی: مقاومت مصالح در برابر خراش اجسام سخت تر. 
۳- تغییر شکل مکانیکی: مصالح باید توانایی تحمل وزن خود و بارهای وارده را بدون ایجاد خطر و هیچ‌گونه تغییر شکلی که موجب کاهش کارایی ساختار و یا بد نما شدن آنها گردد داشته باشند.
– خواص کاربردی مصالح: 
ابعاد و اندازه، حمل و نقل، استفاده از سیستمهای نصب و امکان تولید در کارگاه و….
– خواص معمارانه مصالح: 
مسائل زیباشناسی بومی یا شخصی، ترکیب مناسب در هم‌نشینی مصالح گوناگون.
– هزینه‌ها و مسائل اقتصادی: 
مرحله اجرا: به راحتی و بر اساس قیمت روز؛ 
مرحله نگهداری: هزینه ادواری مثل تعمیر کاری، بازدید و نقاشی؛ هزینه نگهداری بلندمدت مثل تعمیرات و اصلاحات. 
عمر ساختمان مدت زمان بهره‌وری اقتصادی ساختمان است.
طرح موفق با انتخاب بهینه مصالح و هم نشینی آنها فاصله دوره های نگهداری کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش می‌دهد و در نهایت عمر ساختمان را افزایش می‌دهد. توقف بهره برداری جهت تعمیرات: وارد کردن خسارات مالی (بیمارستان یا ادارات).

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته عمران و معماری
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 104

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط