تحقیق مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

تحقیق مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

چکیده: 
صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزه بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.
با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. 

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقوله‌های قانونگذاری و توسعه
۱-۱٫ مقدمه
۲-۱٫ روش‌شناسی تحقیق
۳-۱٫ یافته‌های نظرسنجی
۱-۳-۱٫ شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی
۲-۳-۱٫ مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی
الف. چارچوب قانونگذاری
الف- ۱٫ بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO
الف-۱-۱٫ اصول مربوط به قانونگذار
الف-۱-۲٫ اصول مربوط به همکاری
الف-۱-۳٫ اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار
الف-۱-۴٫ اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی
الف-۱-۵٫ اصول مربوط به واسطه‌های بازار
ب- پیروی و تبعیت از شرع
ج- دامنه وسیع محصولات
د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی
ه- متخصصان بازار
و- آموزش سرمایه‌گذاران
ز- تقسیم دانش
۴-۱- نکات برجسته نظرسنجی
فصل دوم: نتیجه‌گیری
ضمیمه ۱: اعضای گروه کاری IOSCO
ضمیمه ۲: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی
ضمیمه ۳: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی
ضمیمه ۴: کتابنامه


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 71

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط