تحقیق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

تحقیق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

بخشی از متن:
نانو تکنولوژی فناوری جدیدی است که تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر دقیقتر “نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست بلکه همه آینده است “. در این مقاله بعد از تعریف نانو به بیان دلایل کاربرد ها و ضرورتهای توجه به این فناوری اشاره شده است.
نانو تکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزار ها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آنها درمقیاس نانو می باشد.
علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش  وسایل و ساختار هایی که در کوچکترین واحد دیمانسیون (۲۰۰) نانومتر یا کوچکتر وجود دارند. از تعاریف فوق بر می آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکرد جدیدی در تمام رشته هاست .برای نانو تکنولوژی کاربرد هایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، مواد هوا و فضا و امنیت ملی بر شمرده اند : کاربرد های وسیع این عرصه و پیامد های اجتماعی سیاسی و حقوقی آن،این فناوری را به عنوان زمینه فرا رشته ای و فرا بخش مطرح نموده است.
هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه قرن بیستم به طور جدی پیگیری شده اما اثرات تحول آفرین،معجزه آور و باور نکردنی نانو تکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامی کشور های بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند .به طوریکه ژاپن درسال ۲۰۰۱، ۴۰۰ میلیون دلار و در سال۲۰۰۴، ۹۶۰ میلیون دلار هزینه کرده است و آمریکا برای این امر در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۸ حدود ۷/۳ بیلیون دلار اختصاص داده است.

فهرست مطالب:
نانو تکنولوژی،  فناوری نوین     
تعریف نانو تکنولوژی      
تاریخچه نانو در جهان      
اصول پایه نانو تکنولوژی     
اساس ارتباط نانو تکنولوژی و علم و تکنولوژی غذا     
ارتباط نانو تکنولوژی با مهندسی کشاورزی و سیستم های غذایی      
عناصر پایه در فناوری نانو      
نانو بیو مواد،  نانو مواد و کاربردهای آنها      
نانولوله ها     
نانو کامپوزیت ها     
نانو کپسول      
نانو تکنولوژی برای توزیع تحت کنترل و سیستم کپسولی     
مزایای متعدد سیستم کپسولی      
نانوسنسورها     
برخی از کاربردهای نانو سنسورهای بیو آنالیتیکال     
پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا      
نانوفیلترها و کاربرد آنها در بیوتکنولوژی      
ماشین های نانو تکنولوژی     
میکرو سیال      
نانو بیو پروسس     
نانو سنسور های بیو آنالیزی      
سطوح بیو سلکتیو      
بسته بندی نانو Nano packaging     
کاربرد های نانو در صنعت بسته بندی      
غذاهای نانو Nano Food     
نتیجه گیری     
واژه نامه     
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته صنایع غذایی
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط