تحقیق آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

دانلود تحقیق آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی
نقشه های زمین شناسی:
مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد که مربوط به کدام دوران، دوره و کدام دور است و یک سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد.
دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: پرکامبرین ۲) پالئوزوئیک
۳) مزوزوئیک ۴) سنوزوئیک ۵) عهد حاضر که به کواترنر نیز معروف است که هرکدام دارای دوره هایی هستند:
دوران پالئوزوئیک: ۱) کامبرین ۲) اردوویسین ۳) سیلورین ۴) کربونیفر
۵) پرمین
دوران مزوزوئیک: ۱) تریاس ۲) ژوراسیک ۳) کرتاسه
دوران سنوزوئیک: ۱) پالئوسن ۲) ائوسن ۳) اولیگوسن ۴) میوسن ۵) پلیوسن
۶) پلیئوستوسن ۷) هولوستن

مقیاس نقشه:
ضریب کوچک شدگی زمین را مقیاس نقشه می گویند که به صورت کسری آن را می نویسند.
محدوده ای که از تهران به طرف جاده چالوس حرکت کردیم دو نقشه با مقیاس آنها را می پوشاند اولین نقشه تهران و دومین نقشه مرزن آباد مقیاس یعنی اگر بین دو نقطه در روی نقشه ۱ سانتیمتر باشد معادل
Cm100000 روی زمین است یا ۱ کیلومتر روی زمین است.
نقشه دارای رنگهای متنوعی است که این رنگها مربوط به جنس و سن خاصی هستند همچنین نقشه ها دارای راهنما هستند که در کنار نقشه درج شدند. برروی رنگهای نقشه حروفی لاتین مشخص است و فسیل ها را با علامت ستاره مشخص می کنند و تمام خطوطی که قرمز رنگ هستند مشخص کننده گسل ها می باشند.
از محدوده ای که از سمت دانشگاه حرکت کردیم و تا این منطقه پورکان رسیدیم مجموعاً آبرفیتی هستند آبرفتی که حاصل قطعات خرد شده کوه های شمالی است و به خاطر شیبی که داشتند آبرفتها را تشکیل دادند آبرفتها جوانترین حالت ممکنه آن منطقه است.
گسل ها یک سری شکستگی ها هستند که در پوسته زمین ایجاد شدند و اگر انرژی (نیرو) به این پوسته ها وارد شود شکستگی که ایجاد می شود در امتداد این گسل ها خواهد بود این نیروها باعث می شوند در امتداد محور گسل ها حرکت کنند.

فهرست
عنوان صفحه
نقشه های زمین شناسی ۱
مقیاس نقشه ۱
توقف اول: منطقه پورکان ۳
توقف دوم: منطقه پایین سد ۶
توقف سوم: منطقه سد کرج یا سد امیرکبیر ۷
توقف چهارم: منطقه بالای سد ۸
توقف پنجم: منطقه سرخاب دره یا سرخدره ۹
توقف ششم: منطقه پائین تونل کندوان ۱۱
توقف هفتم: منطقه سیاه بیشه ۱۲


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط