تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی

Introduction to the study of weather satellites

دانلود تحقیق آشنایی با ماهواره های هواشناسی

محصولات رادار
* محصولات رادار اميرآباد
شاخص صفحه موقعيت PPI : Plan position Indicator
شاخص محدوده ارتفاع RHI: Range Height Indicator
بیشینه نمايش
شاخص موقعيت مكان ثابت عرضي
شاخص كاذب موقعيت نقشه در عرض ثابت
برش عمودي
سقف انعكاس ( پژواك
انعكاس پايهEBAS
نشانگر سرعت سمت الراس
درجه سرعت مرحله – 1 ) VVP-1 : Volume Velocity Processing -1
درجه سرعت مرحله – 2 ) VVP-2 : Volume Velocity Processing -2
روش همگن كردن باد – 1 ) UWT-1 : Uniform Wind Technique –
روش همگن كردن باد – 2 ) UWT-2 : Uniferm Wind Technique – 2
مجموعه عمودي مايع ( شاره ) VIl : Vertical Integrated liquid اين
بازتاپ پذيري مجموعه عمودي VIR VIR : Vertical Integrated
شدت بارندگي سطح زمين SRI : Surface Rainfall Intensity در صفحه
مجموع بارندگي PAC PAC : Precipitation Accumulation يكي از دومين
مجموع بارنگي طولاني مدت ( PAL PAL : Long Time ( PAC
تجمع رسوبات فرعي وارده به رودخانه RSA : River Subcatchment
بافت نگار ( هيستو گرام ) شدت بارندگي RIH : Rainfall Intensity
مجموع بارش نقطه اي PRT : Point Rainfall Total
چينش پرتوي ( راديال ) RDS : Radial Shear
چينش سمت الراسي ( آزيموتي ) AZS : Azimuthal Shear
چينش ارتفاعي ELS : Elevation Shear
چينش پرتوي سمت الراسي ( آزيموتي ) RAS : Radial Azimuthal Shear
چينش پرتوي بلندي RES : Radial Elevation Shear
چنيش افقي HZS : Horizontal Shear
چينش سه بعدي ( 3DS : ( 3 D shear ا
چينش عمودي VCS : Vertical Shear
لايه اغتشاش ( تلاتم ) LTB : Layer Turbulance
اخطاريه تگرگ HHW : Hail Warning
اخطاريه ( هشدار ) WRN : Warning
رديابي طوفان TRK : Storm Tracking
آشكار سازي جبهه تند باد GUF : Gust Front Detection
چگونگی تفسیر رادارهای هواشناسی در برخورد با پدیده های جوی رادارها پالسـهاي
ویژگیهای مربوط به نمایش رادار :


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 28

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.