تحقیق اینترنت

دانلود تحقیق اینترنت

هم اکنون ما در حال تولید نسل دوم صفحات وب قرار داریم. همانطوریکه می دانیم در نسل اول صفحات HTML توسط دست بشر طراحی می شد مستقیماً توسط وی مورد پردازش قرار می گرفت. در حالی که صفحات وب در نسل دوم به صفحات وب با اطلاع معروف هستند یعنی صفحات که از طریق ماشین اطلاعات آن تفسیر می شود و این همان چیزی است که در (۱) تحت عنوان وب معنایی نام گرفته است. در وب با اطلاع توانایی انجام سرویس های هوشمندی از قبیل: عامل های جستجو، فیلترهای اطلاعات و غیره وجود دارد. آنتوژیها نقش اساسی در توانایی پردازش و اشتراک دانش بین برنامه ها در وب ایفا می کنند. و اصولاً به عنوان نمایشی از یک مفهوم در دامنه های خاص تعریف می شوند. در (۲) و (۳) و (۴) جوانب مختلفی از آنتولوژیها را پوشش می دهند به عنوان یک مثال از کاربرد آنتولوژیها، در مورد موتورهای جستجو می توان از شیوه های رایج کنونی یعنی لغات کلیدی رهایی یافته و صفحاتی را پیدا کنند که از نظر نحوی متفاوت بوده اما از نظر معنایی مشابه باشند. (WWW. hot bot. com) . برای نمایش آنتولوژیها باید از زبانهای مخصوص برای این کار استفاده کرد یکی از این زبانها، زبان OIL (Ontology Intrfoce Layer) می باشد. OIL اولین زبان نمایش آنتولوژی است که بر پایه استانداردهایی از قبیل RDF- Shema و XML-Schema ساخته شده است. در ادامه این مقاله با هر دوی این استانداردهای بیشتر آشنا خواهیم شد.
شکل ۱- مثالی از یک آنتولوژی را به زبان OIL نشان می دهد.
این زبان به گونه ای طراحی شده است که: ۱- بیشترین سبک های اولیه مدلسازی را ارایه می دهد که به طور رایج در زبان منطقی مبتنی بر آنتولوژیها بکار می رود. ۲- به ساده و معنای مرتبه اول را به خوبی تعریف می کند.۳- حمایت از استدلال خودکار (سازگاری کلاس و چک کردن فرضیات) را ارائه می دهد در این راستا می توان به مثال های موجود در (۵) و (۶) اشاره کرد. چک آنتولوژی در OIL بوسیله دو قسمت Ontology defenition , Ontology Container نمایش داده می شود.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.