تحقیق تاریخچه هواشناسی در ایران

Weather History research in Iran

دانلود تحقیق تاریخچه هواشناسی در ایران

هواشناسی کشاورزی
اهداف هواشناسی كشاورزی:
علوم مرتبط با هواشناسی:
اهمیت وضع جوی و آب و هوایی در تولیدات كشاورزی نوین
هواشناسی سینوپتیكی
● شبكه ایستگاههای دیده بانی
● انواع نقشه‌های سینوپتیكی
● توده‌های هوا
● جبهه‌ها
● كم فشارهای جبهه‌ای
● اثرات كوهستان بر روی كم فشارهای جبهه‌ای
● كم فشارهای بدون جبهه
هواشناسى ژئوفيزيک
دشواری های هواشناسی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط