تحقیق توده های هوا وجبهه ها

دانلود تحقیق توده های هوا وجبهه ها

تعریف توده های هوا
اگر حجم عظیمی از هوا ساکن بماند یا با حرکت آهسته در منطقه ی وسیعی از سطح زمین یا اقیانوس که خود متحد الشکل است عبور کند ،این توده هوا ، بویژه لایه های پایین تر آن ، خصوصیات سطح زیرین خود را دریافت می نمایند . بنابراین هنگامی که هوا خصوصیات مشابهی در سطح وسیعی بدست آورد ، آنرا توده هوا می نامند . در یک توده هوا عناصر دما ، رطوبت و لپستریت در سطح افقی برای صدها کیلومتر تقریباً همسان می باشند .
برای مثال در یک منطقه بسیار بزرگ اقیانوسی یا خشکی هموار مثل آسیای مرکزی، جرمی از هوا که ساکن بماند یا با حرکت آهسته عبور نماید ، خصوصیات فیزیکی سطح زیرین خود را دریافت می نماید . معمولاًمناطقی که توده های هوا  در آن تشکیل می شوند ، به عنوان مناطق منبع و منشاء توده هوا نامیده می شوند .

طبقه بندی توده های هوا  
طبقه بندی توده های هوا با در نظر گرفتن منشاء تشکیل ، رطوبت و دما به شرح زیر می باشند .
۱٫    توده هوا کلاهک قطبی یا منجمده                                     A
۲٫    توده هوا قطبی دریایی                                                 MP
۳٫    توده هوای تروپیکی دریایی                                            MT
۴٫    توده هوای قطبی قاره ای                                              CP
۵٫    توده هوای تروپیکی قاره ای                                            CT
۶٫    توده هوای استوایی                                                      E
در مناطق منشاء تشکیل توده هوا ، وضعیت جوی و در نتیجه اقلیم ، میزان زیادی از خصوصیات منطقه منشاء در توده هوا ، بویژه در عرض های پایین (تروپیکی) و عرض های بالا تاثیر می گذارد . توده هواهای قطبی و کلاهک قطبی به طرف شرق بسط و گسترش می یابد . توده هواهای تروپیکی و استوایی اکثراً به طرف قطب و مشرق حرکت می کنند.هوایی که در عرض های میانی بر اقلیم مسلط می شود ، بعلت تغییر دائمی هوا یعنی متغیر بودن بواسطه موقعیت بادهای غربی و بسط و توسعه آنتی سیکلون ها و سیکلون ها سریعاً تغییر می کند و در نتیجه خصوصیات یک توده هوا هنگام عبور در اثر عمل آنها سریعاً متاثر می شود .
مشخصات و خصوصیات توده های هوا از منشاء مناطق تشکیل شان دریافت می گردند . بنابراین توده های هوای قاره ای معمولاً دارای رطوبت کمی هستند در حالیکه توده های هوای دریایی از رطوبت بیشتری برخوردارند . توده های هوای استوایی و تروپیکی ، گرم و توده های هوای قطبی و کلاهک قطبی سرد هستند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 9

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط