تحقیق توسعه منابع انسانی در بخش جهانگردی

دانلود تحقیق توسعه منابع انسانی در بخش جهانگردی
بخشی از متن
از آنجا که جهانگردی یک فعالیت خدماتی است و کارکنان آن را ارایه می‌کنند توجه به آموزش و ارتقا دانش آنان یکی از رموز اصلی تضمین حیات این صنعت به شمار می‌رود و باز به این دلیل که این صنعت بسیار متاثر است ارتباط دو سویه میزبان و مهمان بوده و بدون شک محصول این ارتباط تجربه‌أی فراموش نشدنی است و منجر به تصمیم‌گیری در مورد تجربه مجدد و یا عدم تکرار آن می‌شود، نقش کارکنان در آن از اهمیت ویژه‌أی برخوردار است.
دولتها با توجه به جایگاه مهم صنعت گردشگری به همکاری تنگاتنگ با این صنعت می‌آیند و با تنظیم سیاستهای مورد نیاز در جهت توسعه مهارتها و استانداردهای حرفه‌ای گردشگری تلاش می‌کنند تا بتوانند در فضای پر رقابت این عرصه به نیازهای روزافزون آن پاسخ دهند. موسسات آموزشی گردشگری در یک تلاش مداوم در جهت بازبینی مواد آموزشی و به روز کردن محتوای درسها اقدام می‌کنند. و کارکنان به عنوان شاخکهای حسی این سیستم که مستقیماً با مشتریان در تماس هستند در یک جستجوی دایمی در حال ارتقاء دانش و مهارتهای مورد نیاز حرفه‌ای خود می‌باشند. این فعالیتها حکایت از اهمیت نقش منابع انسانی در توسعه این صنعت دارد.
اگر برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی را یک روش منظم برای حصول اطمینان از انتخاب افراد مناسب در زمان مناسب و در پستهای مناسب تعریف کنیم باید به سوالات مختلفی پاسخ دهیم.
برای توسعه صنعت جهانگردی چه تعداد افراد، با چه دیدگاهی و با چه مهارتهایی نیاز است؟ به خاطر داشته باشیم توجه به زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه میزبان نیز علاوه بر موارد دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه دارد.
برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی امروزه با موضوع برنامه‌ریزی در مقصد مسافر نزدیکی بسیاری دارد. در کشورهایی که با کمبود نیروی انسانی مورد نیاز مواجه است موفقیت در این صنعت با دشواریهایی بسیار همراه بوده و ساده‌اندیشی است گمان بریم تنها با بکارگیری و آموزشهای کوتاه‌مدت افراد می‌توان به موفقیت در این صنعت دست یافت.
سازمان جهانی جهانگردی در گردهم‌آیی خود همواره بر این نکته تاکید کرده است که صنعت جهانگردی نیازمند افراد شایسته و دارای مهارتهای لازم می‌باشد و در این زمینه صنعت نقش اساسی دارند. مسئله آموزش و پرورش نیروهیا مورد نیاز، دستمزدها و همچنین فعالیت‌های انگیزشی و تشویق کننده و اعمال نظارتهای جدی از جمله مواردی است که در برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی حائز اهمیت است. در این برنامه‌ریزی برآورد نیروی انسای مورد نیاز و شناسایی نیازها و پیچیدگی‌های مربوط به این بخش و تدوین برنامه‌های آموزشی از ارکان اصلی می‌باشد که خود تحت تاثیر عرضه و تقاضا در این صنعت بوده است.
برای برآورد نیروی انسانی همه پستها و بخشهای مورد نیاز در سطوح مدیریت و سایر بخشها باید شناسایی شود. با استفاده از آمارهای مربوط به ورود گردشگران و جهانگردان می توان نیروی مورد نیاز را تخمین و در برنامه‌ریزیهای مربوط به منابع انسانی از آن بهره‌مند شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که بین تقاضا و عرضه نیروی کار تعادل ایجاد نشود بسیاری از افراد بومی دست به مهاجرت می‌زنند که اثرات اجتماعی ناشی از آن باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 7

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط