تحقیق جغرافیای تاریخی ایران باستان

تحقیق جغرافیای تاریخی ایران باستان
بخشی از متن:
به دلیل قلت منابع در عصر پارتی و از آنجا که در دوره دوم عمر سلاطین این سلسله پیوستگی های ناگزیری در میان جوامع عصر اشکانی و ساسانی وجود داشته، لذا اشاره به منابع موجود در موارد متعددی می تواند راه گشای محققان باشد به طوریکه معلوم است، برخی از کتیبه های عصر ساسانی به توصیف اقشار اشرافی پرداخته اند. که با توجه به قرب زمان با اشکانیان انتظار می رود که نمونه ای از ادوار اخیر عهد این سلسله نیز باشد. البته در این کتیبه ها اشرافیت مورد بررسی قرار گرفته نه شخصی خاص و یا اعیان از جمله: در کتیبه شاپور اول در حاجی آباد به توصیف تیراندازی شاه در برابر بزرگان و شهرداران شاهزادگان و آزاتان می پردازد. …
فهرست مطالب:
بخش اول
الف- قشرهای اشرافیت 
ب- شاهنشاه، مفهوم قدرت شاهنشاه در دوره اشکانیان 
ج- سه لایه اشرافیت و شورای پادشاه 
د- خاندانهای اشرافی (هفت خاندان)  
بخش دوم
قشربندی های اجتماعی گروهبندی های عمومی 
بخش سوم
گروه ها و پایگاه های مدنی
الف- واسپوهرکان
ب- وزرکان
ج- آزادان
گروه دوم، ناشهروندان یا بردگان
الف: آنشهریکان
ب: بردگان مقدس
منابع اصلی
منابع فرعی
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ، جغرافیا و رشته های مرتبط

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.