تحقیق خودکشی

Suicide research

دانلود تحقیق خودکشی

مقدمه:‏
به نظر می رسد که خودکشی خصوصی‌ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب ‏یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی ‏دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف ‏خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه ‏افراد دیگر.‏
مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد تأثیر ‏متقابلی روی افراد دیگر هم می گذارد و این مؤید این مطلب می باشد که هر فرد را ‏جدا از قالب اجتماعی اش و به تنهایی نمی توان درک کرد.‏
مسأله خودکشی امروزه جنبه پژوهشهای علمی پیدا کرده است.‏
در بررسی های مسأله خودکشی به این نتیجه رسیده اند که تنها انسان می‌باشد که می ‏تواند مرگ را خود اداره کند و خود را بکشد و این حقیقت دارد که برخی از حیوانات ‏تحت شرایط معین رفتارشان طوری است که منجر به مرگ آنها می شود اما شاهدی ‏در دست نیست که این رفتار حیوانات با آرزوی مرگ باشد و عمل خود نابودی که ‏با اندیشه مردن همراه نباشد خودکشی نیست. (پس انسان است که می تواند دست به ‏خودکشی بزند)‏
خودکشی در همه جا دیده می شود و دوره ای از تاریخ یافت نمی شود که در آن ‏خودکشی ذکر نشده است افراد کمی پیدا می شوند که هرگز افکار خودکشی به ‏ذهنشان خطور نکرده باشد.‏
تعریف روشن اصطلاحات در این زمینه مسأله اساسی است که خودکشی نه تنها به ‏معنی «عمل علیه حیات شخصی» بلکه به معنی شخصی که به دست خود می میرد و ‏یا شخصی که تمایل در خودکشی دارد نیز تعریف می شود معهذا کلمه خودکشی در ‏مورد آسیب رساندن به خود به نحو کشنده نیز بررسی می‌شود. مسأله قصد خودکشی ‏بیشتر در این دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر این بوده که این ‏موارد را فقط به عنوان یک خودکشی سرهم‌بندی شده و بدون توجه به خصوص به ‏جز از نظر یک اختلال روانی درمان می کردند درحالی که خودکشی حتماً بررسی به ‏خصوصی را نیازمند است، زیرا این عمل نماینده مشکلات با اهمیت بسیاری است.‏


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 24

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.