تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده:
عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات موردنیاز میباشد. امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش از پیش میسر گردیده است. افراد در هر کجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات موردنیاز خود را در هر زمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بر محیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده استتا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امر سبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امر سبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده از طریق رایانه امکان پذیر شود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید در امر آموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر- منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد در اختیار آنها قرار میدهند.

مقدمه
انسانها از اولین لحظات زندگی در حال تلاش و تکاپو هستند. دلایل مختلفی برای این تلاش وجود دارد. عده ای در جستجوی نان و عده ای درصدد کسب نام هستند. عده ای مجموعه ای از خواسته ها را می طلبند. نقطه مشترک تمام این تلاشها نیاز است و این تکاپو جهت تامین نیازها صورت میپذیرد. نیاز است که شخص را به تحرک وا میدارد و به کارهای فرد جهت میدهد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف اطلاعات
تعریف دانش
دانشی که خودش را می شناسیم.
تعریف یادگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعریف
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری
مفهوم یادگیری الکترونیکی
مدلهای یادگیری در محیطهای الکترونیکی وب
مکانهای متفاوت:
مدلهای مختلف فضاهای یادگیری
محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات
مجموعه نتایج آزمون
نقش کتابخانه ها در توسعه دانش و آموزش
کتابخانه های مجازی و یادگیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 24

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط