مقاله در مورد طبقه‌ بندی مشاغل در جهان

مقاله طبقه‌ بندی مشاغل در جهان با تمرکز بر انقلاب صنعتی و نیاز به تعادل در حقوق و دستمزد، تاریخچه و روند توسعه این سیستم را بررسی می‌کند. از مجلس سنا در ایالات متحده که در سال ۱۸۸۳ قانون طبقه‌ بندی مشاغل را تصویب کرد، و سپس به اصلاحات در سیستم استخدام مشاغل دولتی در انگلستان اشاره می‌شود.

طبقه‌ بندی مشاغل در جهان

مقدمه:
طبقه‌ بندی مشاغل که از پدیده‌های انقلاب صنعتی است، به منظور رفع مشکلات حقوق و دستمزد و استفاده بهینه از نیروی کار تعمیم و گسترش یافته است. با توسعه صنایع و تخصص‌ های گوناگون و اختراع و تکامل ماشین‌ های صنعتی، نیاز به ضوابطی برای پرداخت منصفانه حقوق و دستمزد و ایجاد تعادل بین مشاغل مختلف به وجود آمد. در کشورهای صنعتی، طبقه‌ بندی مشاغل ابتدا با سیستم‌های ساده‌تری مانند رتبه‌ بندی که مشاغل را یکجا مقایسه می‌کرد، آغاز شد و سپس به سیستم‌های پیچیده‌تری همچون مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در سال ۱۸۸۳، در ایالات متحده، به دنبال فشار از سوی گروهی از کارمندان دولتی که برابری در پرداخت مزد برای کار مساوی را مطالبه می‌کردند، مجلس سنا مصوبه‌ای را به تصویب رساند که وزارتخانه‌ها را به تعیین طبقه‌ بندی مشاغل کارکنان بر اساس نوع و مشخصات وظیفه، دقت و مسئولیت، شرایط عملکرد و خصوصیات لازم برای اجرای وظایف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار ملزم کرد. قبل از این تصمیم، به دلیل تأثیر سیستم اسپویلز، مشاغل در امریکا و حتی انگلستان براساس نفوذ حزب‌ های سیاسی تقسیم می‌ شدند و بر اساس شایستگی و لیاقت مدیریت نمی‌شدند.

قانون طبقه‌ بندی مشاغل امریکا در سال ۱۹۲۳ در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌ توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

  1. توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت
  2. لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»
  3. پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت
  4. لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان، به دنبال اصلاحاتی در سیستم استخدام مشاغل دولتی، این مشاغل به چهار طبقه تقسیم شدند و شرایط سنی و تحصیلاتی برای ورود به هر دسته مشخص شد. برای ورود به طبقه کمک‌ منشیان، تحصیلات ابتدایی کفایت می‌کرد و کسانی که سن آن‌ ها از ۱۵ سال کمتر بود، می‌توانستند وارد این طبقه شوند. برای ورود به طبقه منشیان با تحصیلات متوسط، شرایط سنی ۱۶ تا ۱۸ سالگی و تحصیلات در سطح اول متوسط لازم بود. همچنین کسانی که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند و سن آن‌ها از ۱۷ سال کمتر و از ۱۹ سال بیشتر نباشد، می‌توانستند به طبقه مجریان وارد شوند. سرانجام، برای ورود به طبقه مدیران، شرط فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در رشته‌های خاص و سن بین ۲۰ تا ۲۴ سال لازم بود. اما در بخش خصوصی و بخصوص در حوزه‌های علمی و صنعتی، طبقه‌ بندی مشاغل بر اساس استانداردها و ارزشیابی‌ های علمی استفاده می‌شود که می‌توان آن را چهارمین طبقه مشاغل در انگلستان دانست.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.