تحقیق مهاجرت

دانلود تحقیق مهاجرت

مقدمه

مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که امروزه ،به خصوص در کشورهای جهان سوم مورد توجه است. افزایش سریع جمعیت شهرها،نبود امکانات شهری متناسب ، ایجاد محله های حاشیه نشینی ،فقر و کمبود بهداشت گریبانگیر اکثرکشورهای جهان سوم است. «علت یابی مهاجرتهای بی رویه ،تاکنون به یک نظریه جامع و مانع در این خصوص نینجامیده است و بررسیهای انجام شده ، هر یک جزیی از این پدیده را مورد بررسی قرار داده و کمتر توانسته است اصلی کلی را به اثبات برساند .

در برخی نظریه های کل گرا نیز که در سطح کلان به بررسی پرداخته اند به علت ضعف تبیین ، نتیجه مطلوب به دست نیامده است .از اینرو ، بررسی این پدیده ،تلاش و کوشش صاحب نظران را می طلبد. بخصوص بر متفکران کشورهای جهان سوم که بشدت از عوارض مهاجرت رنج می برند فرض است که به این مسایل بیشتر توجه کنند،برای حل مسائل ،از تفکر خویش بهره بگیرند و از به کار بردن تفکرات غربی که با توجه به مسائل اجتماعی خود آنان و یا حداکثر از دیدگاه جامعه خویش به مسائل جهان سوم حاصل شده است ،پرهیز کنند .

فهرست

مقدمه
تعریف مهاجرت
دلایل مهاجرت
مهاجرت از روستا به شهر
پیامدهای حاصل از مهاجرت
راهبردهای بیشنهادی در برخورد با مسئله مهاجرت
جهانگردی روستایی
الف – سیاحت
ب – ورزشهای آبی
ج – ورزشهای هوایی
د – ورزش روی زمین خشک
و – فعالیتهای ورزشی
ه- فعالیتهای اکتشافی
ی – فعالیتهای فرهنگی
سیاست های دولت
الف- سیاست سازمانی
ب – سیاست اداری
ج – سیاست اقتصادی
نتیجه گیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 21

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط