تحقیق و طرح درس تربیت بدنی ۱

دانلود تحقیق و طرح درس تربیت بدنی ۱

طرح درس و تحقیق تربیت بدنی ۱، در این تحقیق یک طرح درس مناسب برای درس تربیت بدنی ۱ دانشگاهی بررسی شده است.امتیازات یک طرح درس مناسب را ذکر کرده ایم.اصول فیزیولوژیکی انتخاب فعالیتها را ذکر کرده ایم. در یک جدول زمان بندی طرح درس مورد نظر را بیان کرده ایم. در یک جدول زمان بندی طرح درس مورد نظر را …

توضیحات:
در این تحقیق یک طرح درس مناسب برای درس تربیت بدنی ۱ دانشگاهی بررسی شده است.
امتیازات یک طرح درس مناسب را ذکر کرده ایم.
اصول فیزیولوژیکی انتخاب فعالیتها را ذکر کرده ایم.
در یک جدول زمان بندی طرح درس مورد نظر را بیان کرده ایم.
نحوه ی انجام تمارین دکر شده را بیان کرده ایم و خواص هر کدام رابیان کرده ایم.
با تحویل یک تحقیق می توان نمره درس تربیت بدنی را بسیار بالا برد. از دانلود آن پشیمان نخواهید شد.

شامل این مطالب می باشد:
مقدمه ای بر تهیه طرح درس
امتیازهای یک طرح درس مناسب
اصول فیزیولوژیکی انتخاب فعالیتها 
طرح درس تربیت بدنی ۱ 
خواص همه حرکات به تفکیک
سرد کردن، برگشت به حالت اولیه، ریکاوری
هدف از تمرینات سرد کردن


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط