تحقیق کلاهبرداری و بررسی شیوه و شگردها و راه های مقابله با آن

تحقیق کلاهبرداری و بررسی شیوه و شگردها و راه های مقابله با آن

چکیده تحقیق:
جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. در کل کلاهبرداری را این گونه می توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال تعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد می کند.
کلاهبرداری برای انجام چنین جرمی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که  اصلی‌ترین ابزار آن استفاده از چک بانکی می باشد که این چک‌ها می توانند قانونی یا غیرقانونی، دوخته، مفقود می باشند و ابزار دیگری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد سند مجعول است که مردم را با ارائه اسناد مجعول فریب داده و موفق به انجام چنین جرمی می شود.
برای کاهش چنین جرمی می توان مردم را در راستای این جرم آشنا کرد و به آنها آموزش داده شود که قبل از انجام هر کاری از صحت و سقم آن مطلع شوند و در آینده دچار هیچ مشکلی نشوند.

فهرست مطالب:
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
چکیده تحقیق
کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای
اقسام کلاهبرداری های اینترنتی در ایران
راهکارها و راه حل و روشهای مبارزه و با کلاهبرداری قفل وقوع آن
روشهای پی جوئی و مبارزه با کلاهبرداری بعد از وقوع آن
الف- روشهای پی جویی و مبارزه جرم کلاهبرداری سنتی
۱- ضوابط کلی
۲- ضوابط تخصصی
ج- بسترهای تسهیل کننده وقوع کلاهبرداری
کاهش ارزش پول, تورم و گرانی
عدم جذب یا هدایت سرمایه های محدود افراد جامعه
اشکالات موجود در ثبت شرکتها و نظارت بر فعالیت شرکتها
خدمات و تسهیلات بانکی
مقدور نبودن ردیابی اموال حاصل از کلاهبرداری
ابهام در میزان مسئولیت و وظایف و فقدان ضمانت های اجرایی
طولانی بودن روند رسیدگی، صدور و اجرای حکم در پرونده های کلاهبرداری 
بوروکراسی و مقررات اداری
ناکافی بودن میزان مداخله دادستانی و پلیس در امر پیشگیری
نظارت وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات و مراجع ذیربط دولتی
نتیجه گیری
پیشنهادات

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط