تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

دانلود مقاله تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

مقدمه:
کودکی در عمق وجود همه ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کودکان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. نقاشی بیان کننده احساسات و شخصیت کودکان است و باعث پرورش خلاقیت آنها می شود و تعادل فکری و روحی به آنها می دهد. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل این نقاشی ها به والدین و مربیان امکان شناخت کودک و کمبودهای احتمالی او را فراهم می کند.(فراری ۱۳۸۲)
نقاشی کودکان نوعی گیرایی آنی دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگی و هویت اند اما با نگاهی دقیق تر غالباً می توان در آنها جنبه هایی عجیب و حتی آشفته را مشاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشی کودکان برای سالهای متمادی پیشرفت چندانی نکرد، اما در سالهای اخیر، دو دگرگونی عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در این عرصه شده است اول دیدگاه طبیعی گرایانه جای خود را به بررسی های تجربی داده است، دوم اهمیت فرایند کشیدن تصویر که در سالهای اخیر موفق به درک آن شده ایم.(گلین، آنجل۱۳۸۰)

فهرست مطالب
فصل اول :
۱-مقدمه
(کلیات)
۲-بیان مسئله
۳-تاریخچه و سابقه موضوع
۴-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
۵-اهداف تحقیق
۶-چهارچوب نظری تحقیق
۷-مدل تحلیلی تحقیق
۸-فرضیه های تحقیق
۹-روش تحقیق
۱۰-قلمرو مکانی تحقیق
۱۱-قلمرو زمانی تحقیق
۱۲-روش نمونه گیری
۱۳-ابزارهای گردآوری داده ها
۱۴-روش تجزیه و تحلیل
فصل دوم :
اطلاعاتی در خصوص پیشینه موضوع و تحقیقات انجام شده
(مروری بر ادبیات موضوع)
فصل سوم :
آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق
(قلمروی مکانی تحقیق)
فصل چهارم :
آشنایی با روش تحقیق در این مقاله
(روش تحقیق)
فصل پنجم :
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
(تجزیه و تحلیل)
فصل ششم :
خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 84

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.