حل تمرین فصل 7 کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران تالیف پرویز بختیاری

حل تمرین فصل 7 کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران تالیف پرویز بختیاری

حل تمرین فصل 7 کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران تالیف پرویز بختیاری انتشارات سازمان مدیریت صنعتی


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 9

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط