خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌‌های علوم انسانی» نویسنده: ژولین فرونه- مترجم: علیمحمد کاردان از ص ۷۱ تا ۱۰۳ کتاب

دانلود ترجمه خلاصه کتاب نظریه‌‌های علوم انسانی علیمحمد کاردان ژولین فروند علوم انسانی نظریه های جهانی نظریه های مربوط به علوم انسانی زندگی نامه دکتر علی محمد کاردان کتاب علی محمد کاردان کتاب ترجمه متون علوم انسانی


ترجمه خلاصه کتاب نظریه‌‌های علوم انسانی

خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌‌های علوم انسانی» نویسنده: ژولین فرونه- مترجم: علیمحمد کاردان از ص ۷۱ تا ۱۰۳ کتاب

فصل پنجم
ديلتاي (1911-1833)
ويلهلم ديلتاي نظريه پرداز مسلم علوم انساني بود و همواره خواهد بود.
نخستين كسي است كه در علوم انساني معرفت شناسي مستقلي را بوجود آورد.
پيرو مكتب تاريخي است و مسأله نقد عقل تاريخي را مطرح مي‌كند.
او شاگرد بوكه و نويسنده شرح احوال شلاير ماخر است.
او طرفدار روش تأويل و از فلسفة تحصلي سخت متأثر است.
در جواني به عضويت حلقه برلن (كه باشگاه خودكشي كرده ها ناميده مي‎شود) درمي‌آيد.
او براي روان شناسي تقدم قائل است و با فلسفة اصالت طبيعت مبارزه مي‌كند بدون اينكه در دام روش درون نگري گرفتار شود.
انديشه او مانند هر انديشة ديگري به اوضاع و احوال تاريخي وابسته است.
براي عقل و نظامهاي عقلاني يعني علوم اهميت فراوان قائل است اما از ناتواني تبيين علمي در غلبه كامل بر نيروهاي غيرمعقول هيچگاه غافل نيست.
به نظر ديلتاي گذشته ما در مقايسه با امر معقول محض غير قابل اندازه گيري است و اين امر مبين توجه او به تجربه شاعرانه اي است كه نظم و نسق منطق را درهم مي‌شكند.
«آرون» خاطرنشان مي سازد در نظرية ديلتاي «نقد عقل تاريخي»، نقد تاريخي عقل نيز هست و در حقيقت ضرورت عقل هيچگاه قائم به ذات يا مستقل نيست چون با موانع ناشي از تجربة زندگي شخصي برخورد مي‌كند.
تحصلي بودن علوم انساني:
سعي ديلتاي اين است كه نشان دهد علوم انساني از ديد آگوست كنت و استوارت ميل علومي تحصلي هستند و ميل با طرح مساله روش شناسي مخصوص علوم مربوط به ذهن (روح) به تلاش قابل ملاحظه اي دست زده است.
دقيقاً به نام فلسفه تحصلي و علمي است كه ديلتاي به ناهمگوني روشهاي علوم طبيعي و علوم فرهنگي معتقد مي‎شود كه نتيجه نوعي دوگانگي معرفت شناختي است.
موضوع آنچه ديلتاي «نقد عقل تاريخي» مي نامد قطع رابطه با مذهب اصالت طبيعت است و فايدة فلسفي آن كمك به فروپاشي فلسفة قرون وسطايي به صورت حق طبيعي، دين طبيعي يا اخلاق طبيعي است.
علوم ذهني (روحي) مستقل از علوم طبيعي است.
ديلتاي علوم روحي را قائم به ذات و مستقل مي داند.
ديلتاي به مساله روش ها چندان توجه ندارد، او به درك شرايط معقول بودن كه مختص علوم روحي است و بنابراين به سهم تحصلي آنها در شناخت بهتر اشخاص و اشيا دلبستگي خاص دارد.
بيشتر آثار او در زمينه معرفت شناسي است.

فهرست مطالب
فصل پنجم: ديلتاي
1-    تحصلي بودن علوم انساني
2-    تاريخ روان شناسي
3-    روش تأويل در نظر ديلتاي


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط