دانلود مقاله انرژی گرمایی زمین

دانلود مقاله انرژی گرمایی زمین

از زمانی که زمین بوجود آمده، انرژی گرمایی هم در آن وجود داشته است.

آیا تابه حال پیش آمده که تخم مرخ پخته ای را به دو جزء تقسیم کنید؟

درون تخم مرغ بسیار به آن چه که در درون زمین می بینیم، شبیه است. زرده بسیار شبیه هسته ی زمین است و سفیده ی آن را می توان به جای جبه در نظر گرفت و پوسته بسیار نازک سفید رنگی که تخم مرغ را احاطه کرده و در صورتی که تخم مرغ را پوست بکنیم قابل مشاهده است، همان پوسته زمین خواهد بود.

درست زیر پوسته زمین و بالای جبه، لایه مذابی از صخره های مذاب معدنی است که “ماگما” نامیده می شوند و پوسته زمین روی این لایه “ماگما” شناور است. اما هنگامی که ماگما از طریق آتشفشان ها از پوسته زمین عبور کرده و به سطح می آید آن را گدازه آتشفشانی می نامیم.

به ازاء هر ۱۰۰ متری که ما به هسته ی زمین نزدیک می شویم،دمای زمین در حدود ۳ درجه سلسیوس بالا می رود. به بیان دیگر به ازاء هر ۳۲۸ فوتی که به عمق زمین می رویم، دما ۵٫۴ درجه فارنهایت زیاد می شود. در نتیجه اگر ما حدود ۱۰۰۰۰ فوت به عمق زمین نزدیک شویم، دما برای جوشاندن آب کافی به نظر خواهد رسید.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 5

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط