دانلود مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

دانلود مقاله بزهکاری و علل و انگیزه های آن

مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.

کانگر (۱۹۸۳) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
بیان مساله
سوالات مقاله
اهمیت مسأله
هدف های مطالعه
پیش فرض ها ، حدود مطالعه و محدودیت ها
تعریف اصطلاحات مهم
تعریف بزهکاری
آغاز تحقیقات علمی
طبقه بندی بزهکاران از نظر تیپ بدنی و قیافه
انواع جرم های ارتکابی
تفاوت های جنسیتی د رآسیب پذیری در برابر فشار
تاریخچه بزهکاری
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
عوامل ذاتی غیر ارثی
جو عاطفی خانواده
عوامل زیستی
عقب ماندگی
نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین
اختصاصات بزهکاری های اطفال و نوجوانان
بزهکاری گروهی
بزهکاری پنهان
نظریاتی چند راجع به بزهکاری
پیشینه های تحقیق
نقش مدارس
نقش خانواده
نقش کار
نقش پلیس
روش تحقیق
منابع داده ها
روش های جمع آوری داده ها
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها
ارائه داده ها و تحلیل آنها
نحوه زندگی خانواده
مشکلات روانی ( سابقه بستری ) خانواده
موقعیت زن در خانواده
وابستگی نوجوان به خانواده
بیان مجدد مسئله
توضیح روش های بکار برده شده
یافته های اصلی نتیجه ها
توصیه برای پژوهش های بعدی
فهرست منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 311

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.