دانلود مقاله کتابخانه‌های تمدن اسلامی

دانلود مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

خلاصه
با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب ‏آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و ‏پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود. ‏
در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی ‏علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی ‏شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در ‏این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار ‏آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.‏

کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن اسلامی – کتاب – کتابخانه ها

مقدمه
کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این ‏جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام اس۰ت. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان ‏را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – ‏علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، ‏وجود دارد. ‏
با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و ‏سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ‏ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه ‏پیامبر اسلام خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره ‏دارد. ” ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین” (بقره، ۲).‏
اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد ‏با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما ‏مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم ‏از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را ‏موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند.‏
مسلمانان هر چه از زمان پیامبر دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط ‏وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و ‏آثار پیامبران و معصومین برای کسب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، ‏تلاش وافر می نمودند.‏

فهرست مطالب
خلاصه ‏۱‏
مقدمه ‏۲‏
ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام ‏۳‏
کتابخانه های تمدن اسلامی ‏۳‏
الف: کتابخانه های شخصی ‏۶‏
ب: کتابخانه های مساجد ‏۶‏
ج:کتابخانه های عمومی ‏۶‏
معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی ‏۷‏
کتابخانه حلب ‏۷‏
کتابخانه شاپور ‏۷‏
کتابخانه سید رضی ‏۸‏
کتابخانه سید مرتضی ‏۸‏
د- کتابخانه های نیمه عمومی ‏۹‏
کتابخانه فارس ‏۹‏
کتابخانه رامهرمز ‏۹‏
کتابخانه بصره ‏۱۰‏
کتابخانه ابن شاه مردان ‏۱۰‏
کتابخانه صاحب بن عباد ‏۱۰‏
چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها ‏۱۱‏
شیوه های تهیه کتاب ‏۱۱‏
کتابخانه های ایران اسلامی ‏۱۲‏
دلایل افول کتابخانه های اسلامی ‏۱۵‏
عوامل برونی ‏۱۶‏
عوامل درونی ‏۱۶‏
نتیجه ‏۱۷‏
یادداشت‌ها :‏ ‏۱۸‏
Abstract ‏۲۰‏
دکتر غلامحسین سعیدیان ‏۲۲‏
چکیده ‏۲۲‏
کلید واژه‌ها ‏۲۳‏
مقدمه ‏۲۴‏
آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان ‏۲۵‏
پی‌نوشت‌ها و توضیحات ‏۳۶‏
منابع و مأخذ ‏۴۸‏
سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران ‏۵۲‏
چکیده ‏۵۲‏
واژه‌های کلیدی:‏ ‏۵۲‏
مقدمه ‏۵۲‏
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت ‏۵۷‏
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان ‏۶۰‏
ب- احداث راه و کاروانسرا ‏۶۰‏
ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی)‏ ‏۶۲‏
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم ‏۶۶‏
نتیجه ‏۶۸‏
پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها ‏۶۹‏
فهرست منابع ‏۷۳‏
عنوان مقاله:‏ ‏۷۷‏
چکیده:‏ ‏۷۷‏
کلید واژه‌ها ‏۷۸‏
مقدمه:‏ ‏۷۸‏
الف: شهرها ‏۸۱‏
ب: رودها و رودخانه‌ها ‏۹۶‏
ج: دریاها و دریاچه‌ها ‏۹۷‏
د-کوه‌ها ‏۹۸‏
ه: دژها و قلاع ‏۹۹‏
و: اماکن جغرافیایی دیگر ‏۱۰۱‏
پی ‌نوشت‌ها ‏۱۰۳‏
فهرست منابع و ماخذ ‏۱۰۹‏


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 114

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط