دانلود مقاله بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها

دانلود مقاله بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها (مقاله)

چکیده:
در ابتدا به نحوه عملکرد سیستم سوخت رسانی کاربراتوری پرداخته ، سپس به چگونگی اصلاح نواقص موجود در کاربراتور پرداختیم و دیدیم که با وجود اصلاح کاربراتور (کاربراتور در ابتدا ساختمان بسیار ساده ای داشت) و پیچیده تر شدن ساختمان کاربراتور که بواسطه لحاظ کردن پارامترهای مختلف در حالتهای مختلف نظیر استارت زدن – کار با دور آرام – کار با دور زیاد و از این گونه موارد … باز هم نواقص زیادی در کارکرد کاربراتور مشاهده می شود . شاید به همین خاطر بود که مهندسان و متخصصان را بر آن داشت که از سیستم پیشرفته انژکتور (تزریق سوخت) استفاده کنند.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم تزریق سوخت سابقه تاریخی درازی دارد . اما چرا این وقفه بلند در استفاده از انژکتور بوجود آمد ؟! شاید به دلیل این که در آن روزگار هزینه چنین کاری بسیار سنگین بوده و یا اینکه مشکل کامپیوتر بوده ، بهرحال در این خصوص به تفصیل قبلاً صحبت کردیم . در هر صورت در چند سال اخیر زمینه مناسب برای چنین حرکتی فراهم شده و این حرکت نیز صورت گرفته تا آنجا که به کشور ما نیز رسیده.
حال به اختصار اگر در مورد مزایای سیستم رسانی انژکتوری نسبت به
کاربراتوری بخواهیم صحبت کنیم می توانیم به این موارد بطور کلی اشاره کنیم ؛
تنظیم بودن خودرو به مدت زمان بیشتر و نیاز کمتر به تنظیم های پی در پی . نسبت سوخت و هوای متناسب تر با حالت و وضعیتی که خودرو در آن قرار دارد و جلوگیری از احتراق ناقص و ایجاد نسبت تراکم مناسب تر و … که همه این موارد یعنی تاثیر مثبت در قدرت و توان موتور و کاهش آلاینده ها.

فهرست محتویات این مقاله
*مقدمه
*کاربراتورها
*سیستم سوخت رسانی کاربراتور
*ساختمان کاربراتور و اعمال آن
*کاربراتور ازنظرجریان هوا
*کاربراتور پیکان
*طرز کار کاربراتور ونتوری متغیر
*لاستیک کاربراتور (دیافراگم) ش
*پمپ دستی
*باک بنزین (مخزن سوخت)
*لوله خروجی باک
*بنزین نما
*سیستم اصلی اندازه گیری
*کنترل مخلوط
*سوزن اندازه گیری
*کنترل مکش از پشت
*کنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع
*کنترل مخلوط برای توان حداکثر
*قطع دور آرام ( خاموش کردن)
*سیستم دور آرام
*پمپ شتاب
*ساسات
*راه اندازی
*کاربراتور پاششی
*سیستم سوخت رسانی انژکتوری
*انواع سیستم تزریق سوخت الکترونیکیEFI
*سیستمEFIمدلD (نوع کنترل با فشار مانیفولد)
*سیستمEFIمدلL )نوع کنترل با جریان هوا)
*ساختار سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)
*جریان سوخت
*تشخیص حجم هوای مکش
*کنترل حجم تزریق پایه
*دوره زمانی تزریق و زمان بندی تزریق
*انژکتور استارت سرد
*شیر هوا(Aire valve)
*اجزاء سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)
*سیستم تنفس یا مکش هوا
*سیستم کنترل الکترونیکی
*پمپ توربینی
*شیر تعدیل فشار(relief valve)
*شیر یکطرفه(check valve)
*شیر یکطرفه(check valve)
*پمپ
*کنترل پمپ سوخت
*عملکرد کنترل پمپ سوخت
*کنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)از نوعD
*کنترل سرعت پمپ سوخت
*فیلتر سوخت
*میراکننده نوسانات فشار سوخت
*رگولاتور فشار
*انژکتورها
*انواع انژکتور
*براساس شکل اتصال جریان الکتریکی به انژکتور
*مدار الکتریکی انژکتور
*مقاومت سلونوئید
*انواع مختلف مقاومت سلونوئید
*روش کارکرد انژکتورها
*انژکتور استارت سرد
*عملکرد و ساختار انژکتور استارت سرد
*سویچ زمانی انژکتور استارت سرد
*مدار الکتریکی انژکتور استارت سرد
*بدنه دریچه گاز
*ساختمان بدنه دریچه گاز
*پیچ تنظیم سرعت هرزگرد موتور
*شیر هوا
*شیر هوا از نوع بی متال
*ساختمان شیر هوا
*شیر هوا از نوع مومی
*عملکرد و ساختار شیر هوا
*محفظه مکش هوا و مانیفولد مکش
*بررسی چگونگی عملکرد سیستم کنترل الکترونیکی(ECU)و تاثیرات اشکالات موجود
*در سیستم(ECU )در عملکرد موتور
*سنسورها و عملکرد آنها
*اتصالات واحدECUسیستمEFI
*عملکرد و ساختار فلومتر
*چگونه حجم هوای مکش مشخص می گردد
*پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد
*صفحه جبران کننده و محفظه میرا کننده نوسانات حرکت هوا
*سویچ پمپ سوخت
*انواع دیگر فلومتر
*نوع جریان هوای کردابی یا پیچشی نوری کارمن
*سنسور فشار مانیفولد(vacuum sensor)
*مدار الکتریکی فلومتر هوا
*سنسور موقعیت دریچه گاز
*ساختمان سنسور
*نقطه دور هرزگرد(IDL)
*نقطه قدرت(Power Point)
*عدم تماس نقاط
*نوسان قدرت موتور(Hunting)
*مدار الکتریکی سنسور موقعیت دریچه گاز
*سنسور درجه حرارت آب رادیاتور(THW)
*مدار الکتریکی سنسور درجه حرارت آب رادیاتور
*سنسور درجه حرارت هوای مکش
*مقدار الکتریکی سنسور درجه حرارت هوای ورودی
*سیگنال جرقه موتور(IG)
*سیگنال استارت(STA)
*رله اصلی سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)
*سنسور اکسیژن
*کنترل زمان بندی تزریق
*کنترل حجم تزریق
*حجم تزریق پایه
*تصحیحات تزریق
*غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور
*غنی سازی طی گرم شدن موتور
*تصحیح درجه حرارت هوای مکش
*غنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتور
*غنی سازی در دور قدرت
*تصحیح ولتاژ
*دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق
*دوره زمانی تصحیح ولتاژ
*غنی سازی در طی شتاب گیری
*تصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)
*مثالهایی از تصحیح تزریق
*تشخیص عیب
*روشهای عیب یابی
*واماندگی موتور
*استارت شدن ضعیف
*قابلیت رانندگی ضعیف
*دور هرزگرد غیر هموار و خشن
*‌فقط عیبهای اصلی سیستمEFIدر اینجا لیست شده است.
*روغن موتور
*آب رادیاتور
*ترمینالهای باطری و مجموعه باطری
*صافی هوا
*تسمه ها
*شمع جرقه
*دلکو
*تایمینگ یا زمانبندی جرقه زنی
*بررسی تفاوتهای سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری
*تولید مخلوط سوخت و هوا در کاربراتور
*سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(EFI)
*شرایط رانندگی و نسبت سوخت وهوا در طی استارت زدن موتور
*سیستمEFI
*هنگامی که موتور سرد است
*در هنگام شتاب گیری
*در هنگام گرفتن قدرت بالا از موتور
*شکل و ترکیب سیستم ترزیق سوخت الکترونیکی(EFI)
*امکان مخلوط سوخت و هوای یکنواخت برای هر سیلندر
*امکان ایجاد نسبت سوخت و هوای دقیق در تمام دامنه های سرعت دورانی موتور
*پاسخ مناسب نسبت به تغییرات زاویه دریچه گاز
*قطع سوخت در طی کاهش شتاب
*مکش موثر مخلوط سوخت وهوا
*نقش وسایل نقلیه (بویژه سیستم سوخت رسانی ) در آلودگی هوا
*نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا
*تأثیراتSoxبر روی انسان ها
*سوخت ها به چند طریق محیط زیست را آلوده می کنند
*نتیجه
*مراجع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 180

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط