دانلود مقاله پاورپوینت اجرای پی

دانلود مقاله پاورپوینت اجرای پی

مطاب ارائه شده
تعریف پی
انواع پی
مراحل اجرائی پی
عمل آوری بتن

تعریف پی
پی قسمت انتهایی سازه در روی زمین است که بار و فشار وارده از نقاط مختلف سازه را به زمین منتقل می کند.

مراحل کلی اجرای پی
آزمایش زمین از لحاظ مقاومت
پی کنی
پی سازی

انواع پی از نظر مصالح
پی سازی با سنگ
پی سازی با شفته آهکی
(آهک شکفته +آب + خاک رسدار با دانه بندی خوب )
پی سازی با بتن
پی سازی با بتن مسلح (بتن آرمه )


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 33

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط