طرح توجیهی اکتشاف گرافیت

طرح توجیهی اکتشاف گرافیت

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) اکتشاف و استخراج معدن گرافیت که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
۱- خصوصیات منیرالوژیک و شیمیایی گرافیت
۲- نوع کانسار وخواستگاه گرافیت
۳- موارد مصرف و تولید گرافیت در داخل کشور و توجیه اقتصادی طرح
۴- عملیات اجرایی و برنامه های اکتشافی
۱-۴- جاده سازی
۲-۴- هزینه های حفر ترانشه
۳-۴- هزینه تهیه نقشه توپوگرافی
۴-۴- هزینه های نمونه بر داری وآ نالیز
۵-۴- هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرح
۶-۴- هزینه غذای پرسنل
۷-۴- هزینه اجاره وانت
۸-۴- هزینه مطالعات و بررسیهای بعمل آمده و تهیه گزارش نهایی عملیات اکتشافی
۵- کل هزینه های اکتشافی
۶- توجیه اقتصادی طرح

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 

مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
در قالب فایل PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 12

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط