طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

مقدمه:
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکا ن سنجی مقدماتی تولید محصولات مفتولی با روکش پلاستیکی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

موارد کاربرد:
رخت آویز ها 
طبقات یخچال ها 
سبدهای فریزر 
بند رخت آویز در آپارتمان ها 
آب چکان در آشپزخانه ها 
قفسه بندی انبارهای سبک (قفسه بندی مشبک)
….

فهرست مطالب:
مقدمه 
۱ معرفی محصول 
۱ -۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
۱-۳ شرایط واردات محصول
۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول (ملی یا بین المللی) 
۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم د زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 
۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز 
۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 
۱-۱۰ شرایط صادرات 
۲ وضعیت عرضه و تقاضا 
۲-۱ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 
۲-۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 
۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۸۵
۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 
۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵
۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 
۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
۴ تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 
۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار
۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 
۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 
۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 
۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 
۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

 

مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
در قالب فایل PDF


فرمت فایل: 46

تعداد صفحات: pdf

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط