طرح درس زمین خانه سنگی ما، علوم اول

عنوان درس 7 کتاب علوم تجربی پایه اول دبستان، زمین خانه ی سنگی ما می باشد. در این درس دانش آموزان با گوناگونی سنگ ها و کاربردهای آن آشنا می شوند.

همچنین  دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف، یاد می گیرند سنگ ها را بر اساس جنس، شکل، رنگ و … طبقه بندی نمایند.

در این قسمت، سه طرح درس روزانه جهت تدریس درس مذکور آورده ایم. این طرح درس ها جمعا دارای 9 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

طرح درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن به شیوه انشایی ، توضیحات لازم برای تدریس این درس بیان شده است.

طرح درس دوم شامل 3 صفحه بوده و در آن سه مرحله ( مقدماتی، حین تدریس و تکمیلی ) در نظر گرفته شده است. توضیحات لازم برای هر مرحله به همراه فعالیت های که معلم و دانش آموز باید انجام دهند؛ در طرح درس لحاظ شده است.

طرح درس سوم شامل 4 صفحه بوده و در آن پس از تعیین اهداف و انجام ارزشیابی ورودی ، ایجاد انگیزه می شود. در ادامه تدریس درس انجام شده و در نهایت درس جمع بندی شده و به دانش آموزان تکلیف ارائه می شود.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط