مقاله آبهای سطحی (روناب)

دانلود مقاله آبهای سطحی (روناب)
هیدرولوژی آبهای سطحی
برآورد رواناب
مقدمه
در این فصل سعی می‌شود تا با ارائه اطلاعات هیدرولوژیکی چگونگی بوجود آمدن آبهای سطحی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین کوشش شده تا عوامل طبیعی که می‌تواند در میزان دبی روانابهای حدصله دخالت دارند و از قبیل جنس زمین، آب و هوای اقلیمی منطقه، را مورد بحث قرار داده و در انتهای فصل محاسبات میزان رواناب را انجام دهیم.

رواناب –آبهای سطحی
بطور کلی در یک بارندگی قسمتی از آب باران در زمین نفوذ کرده باعث تغذیه ذخایر زیرزمینی می‌شود و قسمت دیگری از آن بر اثر تبخیر وارد هوا میگردد. باقیمانده آب حاصل از بارندگی بر روی زمین جاری شده و جریانهای سطحی یا رواناب را بوجود می‌آورند.
تبخیر و نفوذ که به کاهشهای هیدرولوژیکی معروفند –نقش بسزایی در میزان رواناب حاصله دارا می‌باشند. در زیر علاوه بر تشریح این دو عامل هیدرولوژیکی، دیگر عوامل مؤثر بر میزان رواناب را مورد بررسی قرار میدهیم:
۱-تبخیر:
تبخیر، عمل تبدیل شدن آب به بخار، از سطح زمین یا محیطهای خیس می‌باشد بعبارت دیگر عبارتست از تغییر حالت فاز مایع به گاز (بخار) که در مورد آب بکار می‌رود.سرعت انتقال آب را به هوا، شدت تبخیر می‌نامند که عوامل گوناگونی در طبیعت وجود دارد که بر شدت تبخیر موثر بوده و میزان آنرا تغییر میدهند که عبارتند از :
باد:
در اثر عدم وجود تعادل حرارتی در فضا، هوا شروع به حرکت می‌نماید و اصطلاحاً باد نامیده می‌شود. اختلاف دمای حاصله بر اثر اختلاف ارتفاع و نتیجتاً اختلاف فشار که باعث اختلاف دما می‌شود، بوجود می‌آید.
در اثر پدیده تبخیر قشرهائیکه بین زمین و اتمسفر قرار گرفته اند دارای رطوبت بیشتری می‌باشند و برای اینکه عمل تبخیر ادامه یابد این هوا باید جای خود را به هوای خشک که قابلیت جذب رطوبت بیشتری را دارد، بدهد این تغییر مکان هوا به سرعت باد بستگی دارد. یعنی سرعتهای زیاد باد، باعث افزایش میزان تبخیر می‌شود. این در حالیستکه سرعت باد، باعث تقلیل سرعت تبخیر خواهد شد.
رطوبت به نسبتی که رطوبت هوا بالا می‌رود، قابلیت جذب رطوبت توسط هوا پایئین می‌آید. لذا هر چه رطوبت هوا بیشتر باشد، مقدار تبخیر نیز کاهش می‌یابد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 57

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط