مقاله انگلیسی برج های سینی دار (Tower tray)

مقاله انگلیسی برج های سینی دار (Tower tray)

مقاله انگلیسی با عنوان Tower tray در مورد برج های سینی دار در 8 صفحه به همراه توضیحات تصویری

THE TRAY TYPE TOWER
This is also a tall, cylindrical column. Inside, a series of trays are placed, one above the other. The trays are used to bring the rising vapour and falling liquid into intimate contact. Tray towers do the same job as packed towers but they are very much more efficient in the separation process than packed towers and, they are also more costly. There are various types of tray in use and the type selected depends upon the degree of product purity required, the type of fluids, fluid velocity and other process parameters of the system.

منابع:

References:
1. Jump up^ Editors: Jacqueline I. Kroschwitz and Arza Seidel (2004). Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (5th ed.). Hoboken, New Jersey: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-48810-0.
2. Jump up^ McCabe, W., Smith, J. and Harriott, P. (2004). Unit Operations of Chemical Engineering(7th ed.). McGraw Hill. ISBN 0-07-284823-5.
3. ^ Jump up to:a b Kister, Henry Z. (1992). Distillation Design (1st ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-034909-6.
4. Jump up^ King, C.J. (1980). Separation Processes (2nd ed.). McGraw Hill. ISBN 0-07-0346127.
5. ^ Jump up to:a b c d Perry, Robert H. and Green, Don W. (1984). Perry’s Chemical Engineers’ Handbook (6th ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-049479-7


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 8

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط