مقاله بتن تزئینی (Decorative concrete)

دانلود مقاله بتن تزئینی (Decorative concrete)
مقدمه:
بتن تزئینی دارای ساختارهایی از بتن است که در که اکیداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار می رود.بتن بخاطر استحکام زیادش به ویژه زمانی که با فولاد rebar ترکیب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای دیوارهای تزئینی, کف زمین و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زیبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئینی ایجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزینه کمی را در بردارد.
فهرست مطالب:
مقدمه
اشکال بتن تزئینی
سردر بتونی باجه ها
رنگ کننده های مکمل
منقوش کردن
کاربردهای بتن تزئینی در بتن موجود
رنگ کردن اسیدی
مراحل واقعی برای رنگ کردن اسیدی
مواد شیمیایی بکار رفته
اپاکسی
پوشش کاری (اندود کاری)
ناک دان ها و بافت های کف گیر
جلادهی

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته عمران و رشته های مرتبط


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط