مقاله سازمان ومدیریت زمان در دانشگاه مجازی

دانلود مقاله سازمان ومدیریت زمان در دانشگاه مجازی

مقدمه:

این مقاله با طرح دیدگاههای ارزیابی عملکرد سازمانها، ضرورت و اهمیت آن را برای بهبود مستمر سازمان و مدیریت عملکرد، مورد توجه قرار می دهد. سپس فهرستی از الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد و نرم افزارهای کاربردی مربوط را ارائه می دهد.

موسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند.

بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و موسسات می شود.

چکیده:

بحث رشد و تحول و بهبود که امروزه از مهمترین موضوعا ت جوامع بویژه کشورهای در حال توسعه است پیش ازآنکه موضوعی اقتصادی و سیاسی باشد مدیریتی است .هر چند این مباحث شاخه نسبتا جوانی از علم مدیریت است اما ضرورت آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برخی کتب مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.مباحث بهبود بویژه از این جهت دارای اهمیت است که در امور فردی و اجتماعی در موسسات کوچک و بزرگ و به طور در سطح جامعه لزوم آن احساس می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

مدیریت زمان

مدیریت مشارکتی

مقتضیات مشارکت

فواید مشارکت

مدیریت کیفیت فراگیر

سیستم مدیریت استعداد

عناصر مدیریت استعداد:

مدیریت زمان در دانشگاه مجازی

مبانی مدیریت زمان

تعیین اهداف

تعیین اولویتها

چگونگی ایجاد الزام، تعهد و مسئولیت

اصول و مبانی سازمان های مجازی

اجزای یک سیستم مجازی:

سیستم های مجازی

آزمایشهای مجازی

اداره مجازی

فروشگاههای مجازی

سازمان مجازی

ساختارهای مجازی

مدیریت دانش سازمانی

اصول مدیریت دانش

رفتار سازمانی

عناصر رفتار سازمانی

فرهنگ

فردگرایی

بهبود سازمانی

کیفیت عمر کاری

مزایای غنی سازی شغلی

اندازه گیری عملکرد دانش سازمان

تجزیه و تحلیل

برنامه ریزی

ضرورت تغییر

شناخت علل تغییر

شناسایی منابع تغییر

طبقه‌بندی انواع تغییر

تمرکز بر اهداف

تشخیص تقاضا برای تغییر

انتخاب تغییرات ضروری

ارزیابی پیچیدگی

شیوه‌های مشارکت دادن افراد

انتخاب مقیاس زمانی

تهیه برنامه عمل

پیش‌بینی اثرات تغییر

پیش‌بینی مقاومت در برابر تغییر

آزمایش و کنترل برنامه‌ها

اطلاع‌رسانی در مورد تغییر

واگذاری مسئولیت

ایجاد تعهد

تغییر فرهنگ

کنترل مقاومت

نظارت بر پیشرفت

بازنگری پیش‌ فرض‌ها

حفظ انگیزه حرکت

اعمال تغییرات بیشتر

فرآیند اجرایی مدیریت دانش در سازمان ها

۱۰۱ نکته مدیریت متغیر

نتیجه گیری

منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 43

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط