مقاله شب قدر

دانلود مقاله شب قدر
همه چیز اندازه دارد.
در آیات مختلفی از قرآن مجید، می‌خوانیم که هر چیزی محدود به حدی است که از آن حد تجاوز نمی‌کند، در سوره طلاق آیه۳ می‌فرماید قد جعل الله لکل شییء قدراً: «خدا برای هر چیز مقدار و اندازه‌ای قرار داده است» و در سوره حجر آیه ۲۱ می‌خوانیم و ان من شییء الاعندنا خزائنه و ماننزله‌الابقدر.
معلوم: «هر چیزی خزائنش نزد ما است و جز به مقدار معین آن را نازل نمی‌کنیم» در آیات مورد بحث نیز خواندیم: و کل شییء عنده بمقدار.
اینها همه اشاره به آن است که هیچ چیز در این عالم بی‌حساب نیست، حتی موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت، ما بی‌حساب و کتاب فرض می‌کنیم همه آنها دقیقاً حساب و کتاب دارند، چه ما بدانیم یا ندانیم، و اصولاً حکیم بودن خداوند، نیز مفهومی جز این ندارد، که همه چیز در آفرینش او برنامه و حد و اندازه دارد.

آنچه را از اسرار آفرینش امروز بوسیله علوم دریافته‌ایم، این حقیقت را کاملاً تأکید می‌کند مثلا خون انسان که حیاتی‌ترین ماده وجودی او است، و عهده‌دار رساندن تمام مواد لازم به تمام یاخته‌های بدن انسان است از بیست و چند ماده ترکیب یافته، نسبت این مواد و اندازه و کیفیت هر یک بقدری دقیق است که با کمترین تغییر سلامت انسان به خطر می‌افتد و به همین برای شناخت نارسائیهای بدن فوراً به سراغ آزمایش خون و اندازه‌گیری مواد قندی و چربی و اوره و آهن و سایر اجزاء ترکیبیش می‌روند و از کمی و زیادی این اجزاء فوراً به علل نارسائیهای بدن و بیماریها پی می‌برند.

فهرست مطالب
۱- همه چیز اندازه دارد
۲- همه چیز جهان روی حساب است
۳- اندازه‌گیری دقیق موجودات
۴- ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم
۵- تقدیر الهی و آزادی اراده انسان
۶- شب قدر، شب نزول قرآن
• تفسیر سوره قدر
• عظمت شب قدر
• فرشتگان در شب قدر نازل می‌شوند
• شبی آکنده از سلامت
• شب قدر در سخن امام باقر(ع)
• آتش دوزخ به برکت سلام فرشتگان در شب قدر«برد» و«سلام» می‌شود
۷- چه اموری در شب قدر مقدر می‌شوند.
• چرا شب قدر، قدر نامیده می‌شوند.
۸- شب قدر کدام شب است؟
۹- چرا شب قدر مخفی است؟
۱۰- آیا شب قدر در امتهای پیشین نیز بوده؟
۱۱- چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟
۱۲- چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟
۱۳- آیا شب قدر در مناطق مختلف یکی است؟
۱۴- رابطه قرآن با شب قدر


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 38

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط