مقاله شیوه نوین مدیریت یکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تاثیر آن بر افزایش ایمنی هوائی

دانلود مقاله شیوه نوین مدیریت یکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تاثیر آن بر افزایش ایمنی هوائی

چکیده
یکپارچه نمودن کلیه اطلاعات بدست آمده از منابع متفاوت اطلاعاتی در یک فرودگاه و کلان‌نگری نسبت به این اطلاعات و همچنین پردازش مؤثر و صحیح این اطلاعات، از نیازهای اساسی فعالیتهای عملیاتی فرودگاهها می‌باشد ازاینرو با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه می توان تمامی اطلاعات مربوط به پرواز را پردازش نمود و با اکثر سیستم‌های دیگر ارتباط داشت و اطلاعات به موقع و بروز را در اختیار آنان قرار می‌دهد در حقیقت مفهوم مدیریت یکپارچه فرودگاه بر مبنای ارتباط همزمان سیستم‌های مختلف فرودگاهی پایه‌ریزی شده است.در این مقاله ابتداً به معرفی سیستم یکپارچه مدیریت فرودگاه پرداخته و سپس به تشریح سیستم هایی که با بکار گرفته شدن در چنین سیستمی به نحوی به ارائه خدمات، کنترل و اطلاع‌رسانی به مسافران و بازدیدکنندگان از فرودگاه پرداخته و یا فعالیتهای امنیتی، مدیریتی و ارتباطی فرودگاه را انجام می‌دهند می پردازیم.
واژه‌های کلیدی : مدیریت سیستم یکپارچه –فرودگاه- مدیریت اطلاعات
مقدمـه
پیچیدگی روزافزون تکنولوژی بشری وافزایش گنجایش و ظرفیت تکنولوژی‌های اطلاعاتی باعث گردیده تا علم مدیریت اطلاعات حساسیت و گستردگی ویژه ای پیدا کند امروزه .با توجه به پیشرفت هایی که در علم مدیریت اطلاعات حاصل شده است جایگاه سازمانی و تشکیلاتی مدیران اطلاعاتی در موسسات پیشتاز و عظیم به مراتب فراتر از گذشته ها شده است و مدیران موسسات به خوبی دریافته دریافته‌اند که حفظ موقعیتشان چه در جهت بهبود ساختار سازمانی و چه درراستای توسعه معقول و مناسب فعالیتها در ابعاد دیگر بدون  بهره‌گیری از شگردها و روشهای «مدیریت اطلاعات» ممکن نخواهد بود  از اینرو اهمیت اطلاعات و پردازش آن یکی از مهمترین عوامل تصمیم‌گیری درست ، به موقع و دقیق
درتمامی امور به حساب می آید. در این میان هر میزان که تنوع فعالیتهای یک سازمان بیشتر باشد، به همان نسبت بر میزان اهمیت اطلاعات آن افزوده می‌شود.
فرودگاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مدیریتی و تصمیم‌گیری ونیز مسائل امنیتی و ایمنی در آن به دلیل نوع و حساسیت کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا شناسائی سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده در فرودگاه که به مدیریت قابلیت تصمیم‌گیری صحیح و مؤثر را دهد ضروری به نظر می‌رسد. از اینرو به تشریح سیستم مدیریت یکپارچه در فرودگاه که یکی از مدرن ترین و کارآمدترین سیستم های مدیریتی است می پردازیم. همکاری گروهها و شرکای متفاوت کاری مانند اپراتورها، خطوط هوایی، عوامل باربری و غیره در یک پروسه اطلاعاتی هماهنگ و منطبق با یکدیگر ونیز تقابل و توزیع متقابل اطلاعات و نحوه جریان اطلاعات در سیستم‌های فرودگاهی را سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه (Total Airport Management System)  مینامند.
مطالعه منابع مختلف بیانگر این موضوع است که روند خاصی برای گروه‌بندی سیستم‌های متفاوت وجود ندارد، لذا شرکت‌ها و طراحان سیستم در سطح دنیا به طرق مختلف این گروه‌بندی را انجام داده‌اند که این اختلافها بیشتر در مورد سیستم‌هایی می‌باشد که در گروه‌های مختلف به نوعی همپوشانی دارند. نکته قابل توجه این است که اختصارات بکار برده شده توسط شرکتها و سازمانهای مختلف گاهاً از یک روال ثابت و استاندارد تبعیت نمی‌نماید.
بعنوان مثال دو سیستم Paging و Public Announcement System در منابع مختلف به معنای سیستم اطلاع‌رسانی همگانی و به جای یکدیگر بکار برده می‌شوند.
همچنین عبارات Baggage Management System و Baggage tranding System هر دو به یک سیستم اشاره دارند.
با توجه به اطلاعات فوق و بررسی سیستم‌های شناسایی شده، سیستم‌های فرودگاهی را می‌توان در گروههای زیر تقسیم و طبقه‌بندی نمود:‌
• سیستم‌های مدیریتی
• سیستم‌های امنیتی و ایمنی
• سیستم‌های عملیاتی
• سیستم‌های اطلاع‌رسانی
• سیستم‌های ارتباطی
• سیستم‌های مالی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط