مقاله نقش اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان

این تحقیق در رابطه با اضطراب می باشد و دلایل اضطراب و نقش آن را بر روی افت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های علوم تربیتی ، آموزش ابتدایی ، علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
افت از نظر لغت به معنای کمبود  کمی و کم وکاست  و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است : همچنین افت تحصیلی در لغت به معنای ضایعات منابع کردن که بیشتر از نظر اقتصاددانان مطرح شده است اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیلی در نظر گرفته شده است ه عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش . افت تحصیلی به معنای ذقیق آن زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان  و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درس و پیشرفت تحصیلی مشهود است . اگر چه این تعریف می تواند همه کسانی را که به دنبال شکستهای پی درپی از تحصیل عقب مانده اند و یا به اصلاح مردود شده اند را در برگیرد اما مفهوم افت تحصیلی صرفاً در تجدیدی خلاصه نمی شود می تواند شامل هر دانش آموز و هر دانشجوی شود که اکتسابهای دانشجویی و آموزشگاهی او کمتر از توان بالقوه و حد انتظار اوست .

افت تحصیلی علاوه بر اینکه موجب اتلاف منابع مالی و انسانی فراوانی می شود اثرات سود روحی و روانی زیادی را نیر بر دانش آموزان خانواده های آنها وارد می سازد بعضی از این آثار شخصیت و رفتار دانش آموزی را تغییر داد و برخی دیگر موجب فرار از مدرسه می شود.

تکرار پایه تحصیلی از این جهت افتتحصیلی محسوب می گردد که موجب کاهش ظرفیت ثبت نام در پایه تکرار شده می گردد و از پذیرش دیگر دانش آموزان در آن پایه جلوگیری به عمل می آید و یا باعث به وجود آمدن تراکم دانش آموزان در آن پایه می گردد این موضوع هم باعث تحمیل هزینه های پیشرفت تحصیلی به نظام آموزش و پرورش می گردد و هم به عنوان یک عامل شدید افت تحصیلی مضاعف می شود.

که باعث ترک تحصیل می گردد ترک تحصیل عبارت است از وضعیتی که دانش آموزان پیش از پایان مسال دوره آموزشی که در آن ثبت نام کرده است آن دوره را ترک کند و در حقیقت به هدف های آن دوره دست پیدا نکرد اما در اهداف تعلیم و تربیت اینگونه عنوان است که هدف تعلیم و تربیت اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی است اگر چنان چه فردی تا پایات دوره راهنمای ترک تحصیل نماید آن را جزء افت تحصیلی محسوب می کنند و اما بعد از دوره راهنمای این احتمال پیش بینی شده است که فقط بخشی از قبول شدگان دوره راهنمایی وارد دبیرستان می شود بنابراین ترک تحصیل قبول شدگان دوره دبیرستان افت تحصیل محصوب نمی گردد . بلکه به عنوان فازغ التحصیل تلقی می شوند .

علل گوناگونی زمینه های افت تحصیلی محصوب می شود برخی علل دورن سازمان است و برخی برون سازمان

فهرست مطالب
مقدمه
عوامل داخلی
الف) علل داخلی
ب) علل خارجی
ج) علل فردی
انواع اضطراب
الف) اضطراب مزمن
ب) اضطراب حاد
ج) اضطراب تسهیل کننده یا تسریع
اضطراب در حد رفتار
اضطراب در سطح ارتباط
بیان اضطراب در سطح شناختی
شیوه های درمانگری اضطراب
عوامل خانوادگی موثر بر اضطراب امتحانات
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط