مقاله نقش رسانه ها در توسعه بی بندوباری و گسترش فساد

مقاله نقش رسانه ها در توسعه بی بندوباری و گسترش فساد به بررسی تأثیرات منفی رسانه‌ های جمعی مانند اینترنت و ماهواره بر جامعه می‌ پردازد. این مقاله با اشاره به مصادیقی چون روابط جنسی نامشروع و فرار از خانه، توضیح می‌دهد که چگونه رسانه‌ها می‌توانند با ترویج محتوای نامناسب و بدون نظارت، به انحرافات و جرایم اجتماعی دامن بزنند. همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از رسانه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند که دولت و خانواده‌ها با افزایش آگاهی و تقویت ارزش‌های دینی و ملی، نقش مؤثری در مقابله با این معضلات ایفا کنند.

مقاله نقش رسانه ها در توسعه بی بندوباری و گسترش فساد

چکیده:
باید به نقش شگرف رسانه در جوامع امروزه با انتقال اطلاعات و افکار توجه داشت که رسانه علاوه بر تأثیرات مثبت، می‌تواند با تبلیغ جرم و فساد، هرزگی، خشونت، موجب افزایش جرایم و انحرافات در جامعه گردد. یکی از تأثیرات منفی رسانه، گسترش بی‌بندوباری در جامعه است که در چند دهه اخیر با گسترش رسانه‌های جهانی و خارج از کنترل دولت، مانند ماهواره و اینترنت، این معضل در جامعه مصادیق بیشتری یافته است.

از جمله مصادیق بی‌بندوباری می‌توان به فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع و اعتیاد جنسی اشاره کرد که رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ایجاد و افزایش آن داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی این دو معضل اجتماعی پرداخته و راه‌حل‌های موجود را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. در خصوص فرار از خانه که در قانون جرم انگاری نشده است و صرفاً انگار انحراف تلقی می‌شود، و نیز روابط نامشروع در اینترنت و ماهواره که غالباً از کنترل قانونی خارج است، لذا پیشنهاد می‌شود که دولت، مردم، خانواده و رسانه‌ها با استفاده از فرهنگ‌سازی و آموزش، تلاشی همگانی برای کنترل این معضلات انجام دهند.

مقدمه:
عصر حاضر، عصر ارتباطات است و رسانه با انتقال و مبادله افکار و اطلاعات نقش بزرگی را در فرهنگ، عقاید عمومی، هنجارآفرینی و ارزش‌سازی جوامع به عهده دارند؛ به‌طوری که اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه فعالیت کند، می‌تواند موجب ارتقای ارزش‌های انسانی در جامعه گردد و از وقوع بسیاری معضلات و جرایم پیشگیری نماید. برعکس، اگر محتوای رسانه بدون هدف‌ گذاری صحیح و کارشناسی تنظیم شود، می‌تواند آثار منفی بسیاری بر جامعه بگذارد و منجر به وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی شود.

یکی از آثار زیان‌بار رسانه در جامعه، تأثیر آن بر گسترش بی‌بندوباری است. به نظر می‌رسد تعریف دقیق و ویژه‌ای از بی‌بندوباری در علوم اجتماعی ارائه نشده است و این واژه دارای مفهوم و تعریف عرفی است. افزایش مصادیق بی‌بندوباری در دنیای امروز و نقش رسانه در گسترش آن و افزایش جرایم اجتماعی را بررسی می‌کند.

امروزه با گسترش رسانه‌هایی مانند ماهواره و اینترنت که محدود به مرزها نیستند و دولت‌ها تسلطی بر آنها ندارند، مصادیقی از بی‌بندوباری چون فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع افزایش یافته است. اولین آثار آن متوجه خانواده می‌شود. در نوجوانان و بزرگسالان، تماشای بی‌بندوباری موجود در رسانه، موجب انحرافاتی مانند فرار از خانه، اعتیاد جنسی و روابط جنسی نامشروع می‌شود.

تکرار این تماشا توسط افراد خانواده، مصادیقی از بی‌بندوباری را ایجاد می‌کند. وجود این جرایم و انحرافات باعث اختلافات خانوادگی، اعتیاد، طلاق، فشارهای روحی، خودکشی و از هم پاشیدگی خانواده می‌شود. البته در کنار عامل رسانه در ایجاد این جرایم، باید سایر عوامل چون خانواده، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط