مقاله چرخه حیات یک سازمان

دانلود مقاله چرخه حیات یک سازمان

چرخه حیات یک سازمان:
چرخه حیات سازمان مهم ترین مسئله ای است که هر شرکتی با آن روبرو می شود. ساختار سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چرخه حیات سازمان نشان می دهد که یک شرکت چگونه رشد می کند ، بزرگ می شود (توسعه می یابد) و سرانجام می میرد (منحل می گردد). چرخه حیات سازمان مانند چرخه حیات محصول در عملیات بازاریابی است. مراحل چرخه حیات سازمان عبارتند از: تولد- رشد- بلوغ- پیری و مرگ…

طراحی شغل‎:‎
‎ ‎عبارتست از بازنگری در وظایف افراد و تلاش برای اینکه بتوان آنها را برای شرکت‎ ‎مفید تر و ‏تناسب آن وظایف با توانائی ها و ویژگی فیزیکی و روانی کارکنان بیشتر کرد‎.
تکنیکها و فنون جدید طراحی شغل عبارتند از‎: ‎
• ‎۱- ‎توسعه شغلی(ترکیب و تلفیق وظایف ،تا کارمند بتواند وظایف بیشتری را انجام‎ ‎بدهد‎. ‎‏)‏
• ‎۲ ‎ـ غنی سازی شغلی (تغییر مشاغل از طریق دادن اختیار و حق کنترل بیشتر به‎ ‎کارکنان‎ )‎
• ‎۳- ‎گردش شغلی (جابجایی کارکنان در شغل های مختلف برای افزایش تنوع در مهارتهای‎ ‎کارکنان)‏

مدلهای ویژگی شغلی‎:‎
‎ ‎نوع پیشرفته غنی سازی شغلی است که بر پایه دو اصل مبتنی و استوار است‎.
‎۱‎‏)‏‎ ‎وظایف کارکنان را می توان با توجه به ویژگی های خاص اهداف، شرح داد و توصیف کرد‎ .
‎۲‎‏)‏‎ ‎این ویژگی ها بر انگیزش کارکنان تاثیر می گذارند برای جذاب کردن شغل و‎ ‎انگیزش ‏کارکنان‎ :‎
• ‎
‏۱-‏‎ ‎کارکنان باید احساس مسئولیت کنند ، کار محوله را مفید بدانند و در‎ ‎رابطه با عملکرد ‏خویش، باز خور مناسبی دریافت کنند‎. ‎
• ‏۲-‏‎ ‎کار و وظیفه محوله باید نیازهای مهم از دید کارکنان را تامین کند‎. ‎

بر اساس این مدل،مدیران برای طراحی مجرد یک شغل باید از ۵ گام زیر پیروی‎ ‎کنند‎.
‎۱‎‏)‏‎ ‎وظایف را تلفیق کنند تا تنوع وظایف و مشاغل افزایش یابد و کارکنان‎ ‎بفهمند و بدانند که کار ‏آنها چه تاثیری دارد و چه می کنند‎.
‎۲‎‏)برای اینکه‎ ‎کارکنان احساس مسئولیت بیشتری کنند و در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند ‏بایستی واحد‎ ‎های کار طبیعی تشکیل دهند‎.
‎۳‎‏)‏‎ ‎برای اینکه کارکنان از عملکرد مورد انتظار و‎ ‎دلایل آن آگاه باشند،روابط شفاف با آنها ایجاد ‏نمایند‎.
‎۴‎‏)‏‎ ‎با تغویض اختیار‎ ‎بیشتر به کارکنان ، ضمن غنی ساختن شغل،احساس مسئولیت آنها را نیز تقویت ‏کنند‎.
‎۵‎‏)‏‎ ‎رضایت یا نارضایی خود از عملکرد کارکنان را به ایشان ابلاغ نمایند‎.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط