مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط

دانلود تحقیق و مقالات در رابطه کارآفرینی با عنوان مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط

مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط

مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط

مقایسه کار آفرین و مدیر
کارآفرین :
مدیریت کردن ریسک
فرصت گرایی
عملیات
مدیر :
حداقل کردن ریسک
منایع گرایی
تجزیه و تحلیل

چگونه می توان انتظار داشت نوآوری ها ظاهر شوند ؟
-نیازهای افراد تشخیص داده شود.
-به بازار محصول توجه لازم بشود.
-از ابزارهای علمی و فنون بالاتر استفاده شود.
-داشتن مدیری معتقد به کیفیت ونوآوری.
-ایجاد فضای تعاون و همکاری بین کارکنان.
-ایجاد فضای تغییرپذیری در سازمان.
-تقویت کردن ایده های جدید.
-ایجاد سیستم پاداش برای ایده دهندگان.
-ایجاد محیط شاد و مسرت بخش برای کارکنان.
-پرورش تفکر خلاق در سازمان.

رهکارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری
-یورش فکری
-سنتز کردن گروه های کاری ( سینکتیکس SYNECTICS )
-سوالات ایده برانگیز
-راه کار دلفی
-گروه اسمی نامنظم
-ایینه مورینو
-ارتباط اجباری
-تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
-گروه تخیلی
-الگو برداری از طبیعت
-تفکر موازی

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان
۱-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته.
۲-مفهوم و ایده کار کردن افراد در سازمانها بعنوان تصدی یک شغل دچار تغییرات وسیعی شده.
۳-سازمانها بطور فزاینده ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود سرمایه گذاری کرده اند.
مجموعه این تغییرات نمایانگر تحولی عمیق در نگرش بشر نسبت به چگونگی عملکرد دنیای جدید سازمانها است. این تغییرات الگویی مدیریت را در قالب گذر از وضعیت گذشته به حال می توان تصور کرد:
۱-گذر از مدیریت به رهبری.
انجام کار فقط از طریق دیگران کارایی چندانی ندارد.مدیران بجای کنترل زیردستان خود باید در خدمت انان قرار گیرند.
۲-گذر از موانع و مشکلات و رسیدن به فرصتها.
مدیران از طریق معاشرت با زیر دستان و سرو سامان دهی به کارها به رفع موانع موجود می پردازند.
۳-گذر از کنترل کارکنان و رسیدن به بازده کار.
پای فشاری بر کیفیت جامع و فراگیر.
۴-گذر از رقابت و رسیدن به همکاری.
۵-گذر از اطاعت و رسیدن به تعهد.
بجای کنترل کردن دیگران سعی می کنند خویش را با دیگران وفق دهند.
۶-گذر از کنترل کردن و رسیدن به مربی گری.
۷-گذر از تحکم و رسیدن به مشارکت.
مدیریت مشارکتی انتقال اختیارات و دخالت کارکنان در مسایل مدیریتی الگوهای موفق تجربه شده جاری است.
۸-گذر از این یا ان و تفکر خطی رسیدن به تفکر خلاقه و اندیشه فراگیر.
باید یاد گرفت چند بعدی و مبتکرانه اندیشید.
۹-گذر از دافعه و رسیدن به جاذبه.
ارزش قایل شدن برای عقاید متفاوت می تواند به معنی تغییری اساسی در ذهنیت مدیر امروزه تلقی شود.
۱۰-گذر از پاداشهای مالی و رسیدن به برانگیختگی درونی.
مدیران باید به جای سیستم های تشویق و تنبیه بر رفتارهای خودگردان کارکنان تاکید ورزیده و به جای أنان در این خصوص که چگونه می توانند از طریق شغل انها به أنچه که می خواهند دست یابند الهام دهند.
ایفای نقش موثرتر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز
فضای مدیریت نیروی انسانی که بخواهد از افراد در راستای بهره گیری از توانایی های بالقوه انان در به فعالیت رساندن بهره بگیرد. در تکاپو است تا به مواردی نظیر نکات اشاره شده در زیر دست یابد :
پیش بردن مجموعه به سمت اهداف تعریف شده
بهبود بهره وری در ابعاد گوناگون
-افزایش کمیت یا کیفیت تولید یا تغییر در میزان عرضه خدمات
رسیدن به حدی معقول و امکان پذیر از سود اوری و ایجاد فضای جلب رضایت مشتری داخل و خارج از سازمان
تضمین با بیمه کردن بقای سازمان و مواردی مشابه
غالبا ابزارها اهرم ها یا شیوه های مختلفی که مدیران را برای رسیدن به اهداف سازمانی هدایت می کنند در دو قالب مادی یا انسانی جای داده می شوند :

ابزارهای شخصی
-دستیار
-مشاور مورد اعتماد
-جلب حمایت دیگران یا بالا دستان و همکاران
-تفکر مثبت
-منشی
-میزگرد و جلسات
-مطالعه مستمر
-اعتماد به نفس
ابزارهای سازمانی
-اموزش
-فرهنگ سازمانی
-مقررات و ایین نامه ها

مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط
ابزار مشترک شخصی و سازمانی
-روحیه با نشاط کارکنان انگیزه و شور و شوق داشتن ابزاری که سود اوری بهره وری و تولید را متاثر می سازد.
تاثیرات مستقیم نشاط روی کارکنان
ایجاد سبکی و بروز چالاکی در افراد برای انجام کار که سبب انجام کار با روحیه می شود.
-تاثیر روی فرایند های اجرایی فرد.
-کاستن از سمومی که در اثر تحریکات روانی در خون فرد ترشح می شود.
-قوی کردن سیستم دفاعی یا ایمنی بدن.
-ایجاد روابط انسانی ارتباطات و رفتار مطلوب تر.
-کاستن از احتمال اثر گذاری مداخله گرهای ارتباطی کاهنده کیفیت جذب اطلاعات.
-دقیق تر کردن شرایط دریافت پیام.
-تصحیح در بهبود روابط انسانی و تاثیر گذاری بر کیفیت کار.
-بهتر کارکردن مغز.
-کاستن از میزان منفی بافی مرسوم و طبیعی ذهن.
-افزایش پذیرش فرد.
-کاستن از احتمال بروز تصادف یا نارسایی کاری.
-تشدید میزان کارایی.
-افزایش شدت گذشت.
-بهبود میزان خلاقیت.
-سبک تر شدن فکر و کاستن از لجبازی.
و……………….

فهرست مطالب مقاله کارآفرینی و مدیریت نشاط
مقایسه کارآفرینی و مدیر
راهکارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری
تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان
ایفای نقش موثر تر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز
تاثیرات مستقیق نشاط روی کارکنان
چه چیزهایی افراد را واقعا بر می انگیزد
ویژگیهای نظام مدیریت ارزشی
ثمرات اعمال مدیریت ارزشی
مدیر ارزشی می توانداین پرسش ها را در ذهن بپروراند
روحیه سازی در کارکنان
ابعاد مهم در ارتباط با کارکنان
عوامل اثر گذار بر شور و شوق کارکنان
چرا ایجاد شور و شوق ضروری است
راه ایجاد شور و شوق در کارکنان
رهبری تسهیل کننده چیست
سوژه های کلیدی در ایجاد اتمسفر یا فضای بهینه کاری
تشکر باید حالت خاص داشته باشد
روال موثر در نشان دادن افتخار نسبت به کارکنان
بهبود جو خانوادگی در محیط کار
زمینه های داوری مردم راجع به شرکتها
با در گیر شدن افراد در این برنامه .روحیه بالا می رود
رفتار نشاط انگیز برای ایجاد انگیزه در کارکنان
راهکارهای ایجاد کننده نشاط برای پدید آوردن انگیزه در کارکنان
مشخصه های شخصیتی افراد
گونه های مختلف هوش شناخته شده و قابل رشد در انسانها
خود شناسی با پرسش از خود
ارزیابی اثر بخشی بر اساس استاندارهای آموزشی با کیفیت فراگیر
اداره انسانی از دیدگاه ادیان


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط