پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

این پاورپوینت به بررسی تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری می‌پردازد. در این پاورپوینت مفاهیم کلیدی تئوری نمایندگی مانند مالک، نماینده، تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعات، تشریح شده است. همچنین، به بررسی مشکلاتی که در اثر این عوامل در روابط بین مالک و نماینده به وجود می‌آید، پرداخته شده است.

تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

تعریف تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی مرتبط با مواردی است که یک فرد، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع مالی و اقتصادی یا انجام خدمتی را، از طریق یک قرارداد، به فرد دیگری واگذار می‌کند. در این روابط، فرد اول به عنوان مالک یا صاحب‌ کار شناخته می‌شود و فرد دوم به عنوان نماینده یا کارگزار معرفی می‌شود.

نمونه هایی از تئوری نمایندگی

 1. رابطه بین سهامدار و مدیر
 2. شخص (حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی
 3. بیمه گر و بیمه گذار
 4. مدیرعامل و مدیران دایره های مختلف سازمان

مالک

 • حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار
 • بی تفاوتی نسبت به ریسک
 • توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات

نماینده

 • حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی)
 • ریسک گریزی
 • تمایل به کار گریزی
 • رفتار در جهت منافع سهامدار
 • توانایی پیش بینی آینده و پردازش اطلاعات

مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)

 1. مالک به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و مطلوبیت مورد انتظار میباشد.
 2. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می کند. پس از نظر رفتاری بی تفاوتی نسبت به ریسک می باشد.
 3. مالک قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات از نماینده و سیستم حسابداری را دارد و پرداخت به نماینده بر اساس این اطلاعات میباشد.

مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)

 1. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود یعنی رسیدن به بالاترین مطلوبیت مورد انتظار (حقوق)میباشد.منافع شخصی مدیر شامل موارد غیر مالی از جمله فرصت استراحت و دفتر کار مجهز و … میباشد.
 2. مدیر،شخصی ریسک گریز است.
 3. مدیر اصولاً فردی عقلانی است.از یک طرف می داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود اما از طرف دیگر، بر اثر کار کردن خسته می شود و تمایل به کارگریزی دارد، این تمایل را در اصطلاح از زیر کار شانه خالی کردن مینامند.
 4. مدیر منطقی است یعنی با وجود موارد بالا در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و اقدام میکند.
 5. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و میتواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز میگردد پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار ببرد.

کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت

پیشرفت های اخیر تئوری نمایندگی کمکهای زیادی را به پیشرفت حسابداری مدیریت کرده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ارائه تعریف جدیدی از سازمان :

اینگونه تعریف میکند که سازمان عبارت است از مجموعه ای از قراردادها که بین اشخاص مختلف، از جمله مدیر و سهامدار، مدیر و کارکنان، عرضه کنندگان و فراهم کنندگان خدمات به سازمان، منعقد می گردد.

تشریح سازمان و افراد درون آن در حالت ساده ولی به صورت دقیق و ریاضی

نظریه نمایندگی ،سازمان و افراد درون آن را در حالت ساده ولی به صورت دقیق و ریاضی با استفاده از تئوری های اقتصادی و رفتاری تشریح می کند و روی انواع سیستم های اطلاعاتی حسابداری و داده هایی که میتوانند در نمایندگی مورد استفاده قرار گیرند، تمرکز پیدا می کند.

توضیح در مورد علت استفاده از اغلب روش های مهم حسابداری مدیریت

به عنوان مثال بیان میکند که چرا باید عملکرد مدیران را در سازمان یا بخشهای زیر مجموعه آن مورد ارزیابی قرار داد.یا بیان میکند که فایده بودجه بندی و کنترل چیست؟ چگونه می توان به انطباق اهداف در سازمان دسترسی پیدا نمود؟ چه معیارهایی برای کنترل و ارزیابی عملیات باید به کار برده شود و اصولاً چرا کنترل در سازمانها لازم است؟ چرا انواع کنترل ها در سازمان های گوناگون متفاوت است؟

به منظور بررسی دقیق تر موارد ذکر شده، پیشرفتهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت از چهار جنبه زیر بررسی میشود:

 • جنبه نظری
 • جنبه عملی
 • جنبه تجربی
 • جنبه فرهنگی

فهرست مطالب

تعریف تئوری نمایندگی
نمونه هایی از تئوری نمایندگی
مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)
مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)
مشکلات نمایندگی
تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر
اثرات انتخاب نامطلوب
عدم اطمینان و شراکت ریسک
کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت
جنبه نظری تئوری نمایندگی
جنبه عملیتئوری نمایندگی
جنبه تجربیتئوری نمایندگی
جنبه فرهنگیتئوری نمایندگی
برخی از یافته های مهم جنبه نظری تئوری نمایندگی
قرارداد بر اساس محصول نهایی(سود)واقدامات نماینده
نتیجه گیری کلی
منابع


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 53

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط