پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی گافی و جونز (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی گافی و جونز (۱۹۹۶)
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی توسط گافی و جونز در سال ۱۹۹۶ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه از دو قسمت و ۱۴ سوال تهیه شده است که هر بخش دارای ۷ سوال می باشد. قسمت اول میزان اجتماعی بودن و قسمت دوم میزان انسجام را می سنجد. در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته می­ شود تا عقاید خودشان دربارۀ هر گویه را بر روی یک مقیاس سه درجه ­ای (بالا، متوسط، کم) مشخص کنند و از این طریق نوع  فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان خود را  مشخص می کنند.
فرهنگ سازمانی: نظامی از استنباط های مشترک اعضا نسبت به سازمانی که موجب تفکیک و تمایز از دو سازمان از یکدیگر می شود.
روایی و پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی گافی و جونز
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی گافی و جونز توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).    پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی گافی و جونز از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
قیمت: فقط ۳۹۰۰تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 4

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط