مقاله دریچه ترموستات

دانلود مقاله دریچه ترموستات
بخشی از مقدمه:
اگر چه ترموستات قطعه ای کم ارزش و ارزان قیمت است و بطور کلی به عنوان مولفه ای با تکنولوژی بالا مطرح نیست، ولی در وسایل نقلیه ی امروزی دارای کابردهایی حساس و حیاتی می باشد.
برای درک بهتر کاربردها و موارد استفاده از ترموستات باید بدانیم که کربن و آب دو فرآورده ی مهم اشتعال درونی هستند که در روغن موتور اتومبیل انباشته می شوند. متاسفانه این دو فرآورده با روغن موتور ترکیب شده و تشکیل لای و رسوب می دهند. این رسوبات در موتور باعث زنگ زدگی رینگهای پیستون، سوپاپ های هدایتگر و میزان کننده های ضربه های هیدرولیکی و همچنین سبب بسته شدن صفحه های پمپ روغن و دیگر گذرگاههای روغنکاری در موتور می شوند، البته انسداد سوراخهایی که روغن را از سرسیلندر و بلوک موتور به کارتر میبرند زیاد قابل توجه نیست. بنابراین در هر مسیر کوتاهی ممکن است که موتور به دلیل انباشتگی رسوبات به دلیل استفاده از ترموستات غیر موثر خراب شود. …
فهرست مطالب:
مقدمه
مکان جایگیری ترموستات
سوپاپ ترموستات (Thermostat Valve) و اهمیت آن
ترموستات های با ظرفیت انتقال جریان بالا (High FlowThermostat)
سوپاپ فرعی ترموستات (Bypass Thermostat)
کاربرد میله ی لغزنده (Jiggle Pin) در ترموستات
درجه بندی ترموستات (Thermostat Rating)
انواع ترموستات
ترموستات فانوسی (Bellow Type Thermostat)
ترموستات دو فلزه (Bimetallic Type Thermostat)
ترموستات ساچمه ای (Pellet Type Thermostat)
ترموستات و کامپیوتر
هوزینگ ترموستات
واشر آببندی ترموستات
خرابی ترموستات
کنترل ترموستات
نحوه ی آزمایش کردن ترموستات
نحوه ی برداشتن و نصب کردن ترموستات
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان مکانیک خودرو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط