کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

مقاله کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

مقدمه:
کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشکلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حرکت مملکت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشکلات کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشکلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری  و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر کاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.
هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه کارکردن و درنهایت رفع مشکلات کودکان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره کودکی ارائه شده است تا دست اندرکاران آموزش و پرورش و مشاوره کودک بتوانند رفتارهای عادی کودکان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه                    
فصل اول         
تعریف لغوی آموزش وپرورش       
تاریخچه آموزش وپرورش در ایران  
اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش از دبستان   
اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان      
استراتژی های آموزشی      
برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان   
آموزش پیش دبستانی (۱)        
برنامه های آموزشی             
برنامه ریزی ومدیریت آموزشی         
آیا دوره پیش دبستانی لازم است      
فصل دوم      
بررسی نظام آموزشی و پرورشی در دوره  پیش از دبستانی 
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در فرانسه      
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در انگلستان   
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در پاکستان    
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در اندونزی     
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در هلند     
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در آلمان     
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در اتریش      
نظام آموزشی و پرورشی پیش از دبستان در لیبی    
فصل سوم            
نقش کودک در شکل گیری شخصیت کودک     
نقش کودک در شکل گیری شخصیت کودک   
آشنایی کودک با کودکستان            
اهمیت مهدکودک        
در چهار دیواری مهدکودک چه می گذرد   
نقش مهدکودک در رشد اجتماعی کودکان    
نقش مهدکودک در احیای ارزشهای فرهنگی      
انتظارات والدین از مهدکودک     
فصل چهارم 
ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله    
ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی  
ویژگی کودکان چهارساله         
ویژگی کودکان پنج ساله         
ویژگی کودکان شش ساله      
رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟          
رشد جسمی حرکتی               
رشد زبان                 
رشد شناختی        
رشد بیان خلاق ودرک زیباییها          
خصوصیات دوره کودکستانی      
رشد جسمانی                
رشدحسی حرکتی               
رشد ذهنی                    
رشدعاطفی              
دووسه سالگی            
سه وچهارسالگی        
پنچ وشش سالگی              
فصل پنجم              
بازیهای کودکان             
کودکان وبازی              
نوع وبازی                  
بازی و ورزش در روایات اسلام         
همبازی کودک                   
شکایت از بازی کودکان در کوچه ها      
والدین بی خیال                       
نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان    
محیط بازی                     
کنترل محیط بازی        
سرکشی ازبازیهای کودکان         
مقداربازی                  
بازی وخلاقیت                      
بازی                  
ارزشهای بازی              
آب بازی                 
نکات ایمنی برای آب بازی          
راههای بازی باآب                 
رشد ذهنی وشناختی         
رشد عاطفی اجتماعی     
فصل ششم  
فرضیه شناختی – رشدی پیاژه    
مراحل ۲و۳ اندیشه پیش از عمل  ۷-۲ سالگی    
رشد فعالیت نمادین              
تعقل علمی                   
طبقه بندی                 
اندیشه اجتماعی                       
قضاوت اخلاقی               
زنده گرایی                    
خلاصه ونتیجه                     
فصل هفتم                      
گفتگو بافرخنده مفیدی                        
فصل هشتم                       
آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک        
نیروی انسانی                      
چارت سازمانی               
هزینه تأسیس مهد   
برنامه کلاسی آمادگی                          
برنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها                     
برنامه غذایی                             
فصل نهم                             
ضمائم وپیوستها 
فهرست منابع و مآخذ

 

مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 202

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط