گزارش دوره کارآموزی و کارورزی وکالت

گزارش دوره کارآموزی و کارورزی وکالت رشته حقوق

فهرست موضوعات:
۱ – تعدیل اجاره بها
۲ – تعیین میزان خسارت
۳ – تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله
۴ – تامین دلیل
۵ – مطالبه بهای نرخ
۶ –  اعاده مالکیت
۷ – تقسیم ماترک
۸ – تقاضای افزایش اجاره بها
۹ – تعدیل اجاره، تخلیه ، قلع و قمع بالکن
۱۰ – تعدیل اجاره
۱۱ – تقسیم ترکه
۱۲ – تامین دلیل و جلب نظر کارشناس
۱۳ – تعدیل اجاره بها
۱۴ – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی
۱۵ – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی
۱۶ – تعدیل اجاره بها  و اجور معوقه
۱۷ – تخلیه یک باب مغازه
۱۸ – تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
۱۹ – افزایش اجاره بها
۲۰ – تقاضای تامین دلیل
۲۱ – تقاضای تامین دلیل
۲۲ – تقاضای تامین دلیل  الزام خواندگان به تعمیر
۲۳ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۴ – رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به حیاط مشاعی
۲۵ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۶ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۷ – تعیین هزینه اجرای ساختمان
۲۸ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۹ – تقاضای تامین دلیل و الزام خوانده به تعمیر
۳۰ – تقاضای تامین دلیل و تعیین هزینه
۳۱ – تقاضای تامین دلیل و گزارش وضعیت کار انجام شده
۳۲ – خواسته تامین دلیل و تعیین خسارت  
۳۳ – تقاضای تامین دلیل
۳۴ – تامین دلیل و برآورد دستمزد کارهای انجام شده
۳۵ – تقاضای تامین دلیل و ارزیابی در محل
۳۶ – تعیین قدمت بنا
۳۷ – تقاضای تامین دلیل
۳۸ – تقاضای تامین دلیل

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 156

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط