گزارش کارآموزی کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

چکیده:
در تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه ای در مورد نقش خرده نظام تامین اجتماعی در بین خرده نظامهای اجتماعی و مقایسه و تاثیر این خرده نظام بسیار مهم در جامعه توضیح داده و سپس در ادامه به شرح مختصری از فرآیند شکل گیری این خرده نظام و عوامل موثر بر ظهور آن و همچنین آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه پرداخته ام.
بعد از این مقدمه و آشنایی کلی با این خرده نظام به طور مختصر و مفید به شرح وظایف و عملکرد واحد های مختلف مستقر در شعبه دو تامین اجتماعی تهران پرداخته و همچنین در مورد سیستم های کامپیوتری هر واحد و کارهای روتین کامپیوتری واحدهای مختلف با شرح منوهای آنها توضیحاتی داده شده است.
سپس شرح مختصری در مورد بانک اطلاعاتی سازمان که با زبان فاکس پرو طراحی شده و دلایل استفاده از این زبان و نقاط قوت و ضعف آن آورده ، پس از آن توضیحاتی در مورد محیط کاری فاکس پرو و فرمانهای آموخته شده در طول این دوره و تجربیات مفیدم ذکر شده است . بعد از آن به معرفی سیستم شبکه شعبه دوم تامین اجتماعی تهران که تحت سیستم عامل ناول نت ور ۵٫۱ تحت Dos می باشد پرداخته و نقاط قوت و ضعف این سیستم عامل اشاره کرده و به ذکر دستورات و آموخته های خویش در این مبحث پرداخته ام .
در نهایت به فعالیت های سخت افزاری در طول این مدت در اداره مذکور انجام داده اشاره کرده و با همکاری بخش آمار سازمان گزارش کوتاهی از عملکرد واحدهای مختلف در سه ماهه اول سال۸۷ به عنوان ضمیمه ارائه کردم. 

فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار 
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی  
۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه  
۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن  
۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی  
۱-۴ ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه  
فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه  
۲-۱ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی  
۲-۲ ) واحد درآمد  
۲-۳ ) واحد اجرائیات  
۲-۴ ) واحد بازرسی  
۲-۵ ) باجه دریافت  
۲-۶ ) امور مالی  
۲-۷ ) امور اداری  
۲-۸ ) مستمری ها  
۲-۹ ) امور بیمه شده گان  
فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی  
۳-۱ ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو  
۳-۲ ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور  
فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه  
۴-۱ ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه  
۴-۲ ) دلایل استفاده از فاکس پرو  
۴-۳ ) شرح محیط کاری فاکس پرو  
۴-۴ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره  
فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه   
۵-۱ ) شرح شبکه داخلی شعبه  
۵-۲ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره  
فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری  
۶-۱ ) شرح فعالیتهای سخت افزاری  
۶-۲ ) نحوه نصب کارت شبکه  
فصل هفتم : ضمائم و پیوستها و جداول  
۷-۱ ) نگاهی گذرا بر عملکرد شعبه دو تهران  
۷-۲ آمار بیمه شده گان  
۷-۳ ) نمودار وضعیت پرونده های مطالباتی  
۷-۴ ) واحد مستمری ها  
۷-۵ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی  
۷-۶ ) گزارش اجرایی عملیات مرحله سوم طرح سامان سوابق بیمه شده گان  
۷-۷ ) در صد بیمه شده گان شناسایی شده و ناشناس  
۷-۸ ) آمار شاخص های مهم عملیاتی شعبه دو تهران  
۷-۹ ) آمار بیمه شده گان  
۷-۱۰ ) آمار مستمری بگیران  
۷-۱۱ ) آمار پرونده های مطالباتی  
۷-۱۲ ) آمار واحد نام نویسی  
۷-۱۳ ) آمار واحد اجرائیات  
۷-۱۴ ) آمار واحد بازرسی  
۷-۱۵ ) واحد امور بیمه شده گان  
۷-۱۶ ) واحد امور اداری  
۷-۱۷ ) واحد ساماندهی  
۷-۱۸ ) مقایسه بدهی های وصول شده و نشده واحد اجرائیات  
۷-۱۹ ) آمار تعداد بازرسی های انجام شده  
۷-۲۰ ) چارت سازمانی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کامپیوتر
با فرمت word و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 89

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط